Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání
 • Články  Tisková zpráva občanské platformy Šumava domovem

  k nestandardnímu a neobjektivnímu postupu při projednání senátního návrhu zákona o Národním parku Šumava senátním výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí dne 11. června 2014.

   

   

   

  Dne 11. června 2014 byl při projednání senátním výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí postoupen do dalšího čtení kontroverzní a sporný návrh zákona o Národním

  parku Šumava, předložený skupinou senátorů kolem Pavla Eyberta a Tomáše Jirsy (oba ODS). Projednání tohoto návrhu zákona předcházela petice 25 555 občanů, kteří se postavili proti jeho přijetí. Senátní výbor petici vůbec nevzal v úvahu a odmítl její přednostní projednání. Není přípustné, aby parlament v demokratické zemi pohrdal názorem téměř šestadvaceti tisíc

  občanů. Návrh zákona, který výše jmenovaný senátní výbor jednomyslně podpořil, by ve svém konečném důsledku znamenal definitivní otevření nejcennějších přírodních částí Šumavy komerčnímu využití a praktický zánik Národního parku Šumava. Navíc by tento krok znamenal nejen porušení mezinárodních závazků České republiky, ale též definitivním ukončení spolupráce se sousedním Národním parkem Bavorský les.

   

  Senátní výbor nevzal zmíněnou petici občanů v úvahu ani přesto, že senátoři J. Jermář

  (předseda petičního výboru) a M. Krejča (předseda evropského výboru Senátu ČR), ujistili členy petičního výboru, že petice je závažným vyjádřením vůle občanů a Senát by ji měl proto řádnou procedurou projednat ještě před rozhodováním o vlastním zákonu. Senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí se neohlížel ani na odborný názor celé řady významných vědců a ochránců přírody.

   

  V návrhu zákona byly provedeny pouze “kosmetické” úpravy. Naproti tomu v něm zůstaly

  zakotveny nepřijatelné paragrafy, některé zřejmě hraničí s neústavností:

  V tzv. částech “B” II. zón, jenž by zabíraly území o rozloze cca 40 000 ha, by šlo zcela bez problémů umisťovat takřka jakoukoliv stavbu sloužící, kromě ochrany přírody, také: “...myslivosti, zemědělství, sportu, turistice..” a dalším ochraně přírody škodícím činnostem.

  Vstupovat mimo vyznačené cesty a na území I. zón nejpřísnější ochrany přírody bez souhlasu orgánu ochrany přírody osobám s trvalým pobytem na území národního parku.

  Bezúplatný převod pozemků, které se nacházejí v zastavěném území národního parku a jsou ke dni účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví státu, obcím… a několik dalších nepřijatelných navrhovaných ustanovení.

   

  Senátoři z výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ponechali kritikům zákona jen krátký prostor v obecné rozpravě. Věcné námitky ke sporným paragrafům odmítli

  vyslechnout a údajně z “nedostatku času” odmítli udělit slovo prof. Pavlu Kindlmannovi z

  Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd ČR. Tato

  arogance členů senátního výboru je nevídaná a nepřípustná.

   

  Důrazně proto žádáme předkladatele návrhu zákona o NP Šumava senátora Pavla Eyberta, aby ostatní senátory neprodleně seznámil i s nesouhlasnými argumenty, jenž zazněly během

  diskuse na semináři “Potřebuje Národní park Šumava svůj vlastní zákon?”, který proběhl na půdě Sněmovny dne 28. května a který pan senátor spoluorganizoval.

   

  Občanská platforma Šumava domovem tento způsob pohrdání názorem a vůlí veřejnosti

  důrazně odmítá a protestuje proti němu! Zároveň senátory vyzývá k zodpovědnému přístupu při vyslyšení vůle občanů a respektování názorů vědecké veřejnosti.

   

  Případné schválení diskutovaného návrhu zákona o NP Šumava, by mimo jiné také znamenalo otevření dveří některým aktivitám na území národního parku nepatřícím a jejichž realizace by znamenala trvalé znehodnocení několika nejcennějších území. Mnohé z těchto aktivit jsou navíc prosazovány některými podnikateli, senátory i starosty především z důvodu jejich osobních komerčních zájmů.

  Za Šumava domovem:

  Jan Papaj, Lipno nad Vltavou

  Jiří Včelák, Krejčovice

  Jan Dressler, Nový Dvůr

  Karel Schneider, Lčovice

  Helena Fléglová, Vimperk

  Radek David, Vimperk

  Stanislav Ransdorf st., Nová Pec

  Václav Stránský, Bohumilice

  Dagmar Kjučuková, Zdíkov

  Radan Běhoun, České Budějovice/Nové Hutě

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #2 Zdeněk Ch 2014-06-28 06:09
  jak muže zemědělství či myslivost škodit přírodě
  Citovat
   
   
  #1 tomas 2014-06-27 09:42
  Senát svými kroky podkopává opodstatnění své existence jako pojistky demokracie.
  Citovat