Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání
 • Články  Reakce na tiskovou zprávu a tiskovou konferenci konanou na Správě NP a CHKO Šumava ve Vimperku 4.8. 2014

   

   

   

   

  V pondělí 4.srpna 2014 uspořádala Správa NP a CHKO Šumava tiskovou konferenci, která měla prezentovat výsledky auditu za dobu, kdy organizaci vedl Jiří Mánek. Považuji za nutné některé věci okomentovat.

   

  V tiskové zprávě Správy NP a CHKO Šumava se objevily tyto informace:

   

  Zbytečně a neúčelně vynaložené prostředky ve výši 11 milionů korun. To je věc velmi subjektivní. Navíc bylo na tiskové konferenci prezentováno, že některé naše projekty nemají ekonomickou návratnost.

  Ale to je přeci standardní! Národní park Šumava je tu pro lidi, stejně tak budujeme informační střediska za desítky, ba stovky milionů a nikdy se ty peníze nevrátí. To by se musely za vstup vybírat tisícové částky. A co mosty a cyklostezky, do kterých Správa NP a CHKO Šumava investuje desítky milionů korun? Začnou pracovníci Správy šumavského parku vybírat mýtné, aby se prostředky vrátily? A co postavené hájenky a služební byty? Kdy se vrátí tyto desetimilionové investice? Zvedne Správa NP a CHKO Šumava nájemníkům nájemné na desítky tisíc měsíčně? Není to celé nesmysl?

   

  Pokud se hovoří o hospodaření, je třeba se podívat na klíčové ukazatele. A to je hospodářský výsledek a stav prostředků na účtech.

   

  Jaký byl hospodářský výsledek organizace, když se Jiří Mánek stal ředitelem? (- 35 milionů Kč).

   

  Jaký byl hospodářský výsledek organizace, když Jiří Mánek organizaci předával? (cca + 40 milionů Kč).

   

  Kolik bylo na účtech Správy NP a CHKO Šumava peněz, když se Jiří Mánek stal ředitelem? (11 milionů Kč = 1 měsíční plat zaměstnanců).

   

  Kolik bylo na účtech Správy NP a CHKO Šumava peněz, když Jiří Mánek organizaci předával? (180 milionů Kč).

   

  Nejdůležitější složkou příjmu Správy NP a CHKO Šumava je

   

  1) příspěvek na činnost od Ministerstva životního prostředí ČR

  2) utržené peníze za prodej dřeva

  3) mzdové prostředky

   

  Příspěvek na činnost měl Jiří Mánek nejnižší za mnoho let (místo 210-220 milionů ročně jako to bylo v letech 2008-2009, dostával od Ministerstva životního prostředí ČR ani ne polovinu, tj. 101, resp. 105 milionů na rok).

   

  Na mzdách šetřil ročně 11 milionů oproti předchozím letům a dokonce 20 miliónů oproti letům 2008-2010. (viz tabulka). A dřevo se v době ředitelování Jiřího Mánka prodávalo za největší peníze v celé historii Správy NP a CHKO Šumava.

   

   

   

   

   

   

  To jsou základní ukazatele hospodaření!

   

  Rok

  Náklady

  (v tis. Kč)

  těžba dřeva v metrech krychlových

  příspěvek na činnost od MŽP (v tis. Kč)

  Mzdové náklady včetně odvodů

  (v tis. Kč)

  2008

  498.757

  118.702

  222.095

  121.261

  2009

  593.207

  249.631

  211.068

  126.260

  2010

  633.085

  354.863

  179.268

  123.095

  2011

  571.217

  285.198

  152.887

  114.755

  2012

  434.161

  127.599

  112.645

  119.251

  2013

  320.000

  105.000

  101.000

  101.527

  2014

  300.000

  100.000

  105.000

  101.527

   

   

  Je také dobré vědět, že Správa NP a CHKO Šumava pod vedením Jiřího Mánka hospodařila tak dobře, že na konci roku 2013 se domluvila s Ministerstvem životního prostředí ČR na tom, že nebude potřebovat dva měsíční příspěvky na činnost v celkové výši 19 milionů. Těchto 19 milionů Správa NP a CHKO Šumava ponechala ministerstvu, které tím mohlo vypomoci jiné rezortní organizaci, která měla s hospodařením potíže.

   

  Dále reagujeme na jednotlivé informace z tiskové zprávy Správa NP a CHKO Šumava:

   

  Březník - Jestli někdo říká, že stačí malý bufet a dát si klobásu na pařezu, tak ze svého pohledu má pravdu stejně velkou jako ten, který na základě průzkumu potřeb veřejnosti říká, že je lepší si v klidu sednout, dát si polévku a studené čepované pivo. Pokud se za tím účelem opraví hospoda, jistě to nejsou zbytečně a neúčelně utracené peníze. A drtivá většina návštěvníků to také potvrzuje. Zahrnovat pak investovanou částku do opravy jako neúčelnou a nehospodárnou je nesmysl. A takto je pojat celý audit a výstupy prezentované Správou NP  a CHKO Šumava na tiskové konferenci. Celý problém však není ekonomický, je to problém, který vězí v naprosto odlišném vnímání světa. Jiří Mánek jako ředitel Správy NP a CHKO Šumava dělal vše pro dobro lidí, kteří na Šumavě bydlí nebo ji navštěvují. Úzce spolupracoval s obcemi. Současné vedení je nakloněno divočině a tak lidé na Březníku zkrátka vadí. Bez ohledu na to, že tam vždycky žili a dokonce tam byl hostinec. Když se v prosinci roku 2012 Březník slavnostně otevíral, zúčastnili se této slavnostní události, pamětníci jak z Čech, tak z Bavorska. Nejeden člověk dojetím slzel, že návrat Březníku lidem trval tak dlouho, ale nakonec se dočkali. Podle současného vedení je to špatně. Stačí bufet a sníst klobásu na pařezu.

   

  Program LESIS – Lesis je dědictví z minulých dob. Celou dobu co jsme byli ve vedení Správy NP a CHKO Šumava se konalo nesčíslně schůzek k tomuto problému. Nejen v Národním parku Šumava, ale především na Ministerstvu životního prostředí ČR. Vznikla pracovní skupina, ve které byli i náměstci ministra, právníci a specialisté na IT. Za tři roky se nepodařilo za rozumné peníze problém vyřešit. Nakonec nám Ministerstvo životního prostředí ČR zakázalo problém řešit s tím, že vznikne jednotný účetní a evidenční software. Stejný pro všechny národní parky. Pokud dnes MŽP nebo Správa NP a CHKO Šumava hovoří o tom, že jsme problém nevyřešili, nezná kontinuitu a minulost. Vyřešení problému LESIS bude pravděpodobně stát 10 milionů korun a můžeme se ptát, zda to budou účelně vynaložené prostředky. V každém případě bude jen dobře, když se ta věc dá dohromady.

  Že uvádí Pavel Hubený, že mu nikdo nepředal protokoly o předání, tak to je mi líto. Nechal jsem Pavlu Hubenému na sebe všechny kontakty s tím, že může kdykoli kvůli čemukoli zavolat. Nabídku rád přijal. To ovšem bylo v době, kdy jsem ještě nekandidoval do Senátu … Je škoda, že mi ani jednou nezavolal a nechtěl nic vysvětlit, nyní mi nezvedá telefony.

   

  Nevýhodné pronájmy – Březník, slouží propagaci Národního parku Šumava, stejně jako jiná informační střediska. Dokonce i auditoři Ministerstva životního prostředí ČR hovořili o tom, že za takových podmínek je možné Březník pronajmout za 1 Kč měsíčně. Navíc nájemce v zimě k hájence na vlastní náklady udržuje běžeckou lyžařskou stopu. I to se zohledňovalo při výši nájmu. Navíc od počátku bylo veřejně známo, že stejně jako u jiných informačních středisek je investice do restaurace nenávratná. Je to tak v každém národním parku na světě, že součástí informačních středisek je místo pro občerstvení.

   

  Nájem dřevoskladu v Nové Peci. Opět bylo samozřejmé plochu prodat. Kdo by ji asi v developersky zajímavém místě pod potenciální lanovkou koupil? Rozhodli jsme se neprodat a pronajali jsme část pozemku obci Nová Pec, která tam zaměstnává pár místních lidi. A to je podle nás v pořádku. Pokud se to nyní nelíbí, je jistě možné smlouvu vypovědět.

   

  Pronájem Kyselova – Pavel Hubený chtěl objekty zdemolovat. Demolice by stála miliony korun. My objekt nezdemolovali (rétorikou současného vedení Správy NP a CHKO Šumava by se dalo říci - ušetřili jsme miliony korun), naopak jsme ho jako nepotřebný pronajali pro veřejně prospěšnou věc. Pronajali jsme ho Vodní záchranné službě, která pomáhá lidem na Lipně. Opět je to akce vstřícná k lidem. A opět se to jeví jako problém? My zkrátka pracovali pro lidi, dnes je vše jinak.

   

  Chladnokrevní koně – projekt měl od samého počátku několik cílů a tak byly také, jako všechny ostatní projekty probrány na poradě vedení Správy NP a CHKO Šumava, ale také ve Výkonném výboru Rady NP Šumava, protože jsme se snažili dělat vše transparentně. Opravili jsme stáje, které byly ve špatném stavu. Stáje jsou v budovách Správy NP a CHKO Šumava a tím jsme se starali mj. i o náš majetek. Koně se koupili ze státního hřebčince, takže zde stát platil státu. Projekt měl za cíl zaměstnat několik lidí a na mzdách se vyplatilo asi 1,5 milionu na mzdy pro kočí - místní lidi. Projekt měl za cíl propagaci Národního parku Šumava a také vzdělávací efekty, kdy jsme veřejnosti ukazovali, jak se přírodě blízkým způsobem přibližuje dřevo a jak se chovat ke koni, kterého mnohé městské děti znají jen z obrázků. Samozřejmě na část úvazku měli koně normálně přibližovat dřevo. Dílčí a důležitý cíl byla také záchrana genofondu chladnokrevných koní speciálně vyšlechtěných pro práci v lese. A kde jinde, než v národním parku takové cíle realizovat? Opět může současné vedení namítat, že je to neúčelné. Podle nás to byl projekt s mnoha pozitivními cíli. Hodnotit to jako neúčelné a započítávat částku do špatného hospodaření je účelové, zcestné a nefér.

   

  Fotopointy – opět o fotopointech rozhodlo celé vedení Národního parku Šumava. Na porady chodí jak členové státní správy, kteří jsou orgánem ochrany přírody, tak auditoři. Nikdo proti umístění fotopointů nic nenamítal. Úplně stejně je to s vyhlídkami.

   

   

   

   

  Faktem je, že kdybych nekandidoval do Senátu, tak žádná tisková konference, která by mě měla dehonestovat, nebyla. Kdybych dokonce kandidoval za Hnutí ANO, tak by tisková konference sdělovala, jak jsme na Správě NP a CHKO Šumava dělali výborně a v souladu s lidmi. To nejsmutnější ale je, že takového signály pro ostatní pracovníky ve veřejné správě jasně sdělují, nedělej vůbec nic, ber plat a mlč. Kdybys něco dělal, mohl bys udělat chyby a pak se jistě najde někdo, kdo je rád a včas vykonstruuje a použije proti tobě.

   

  Mgr. Jiří Mánek, kandidát do Senátu Parlamentu České republiky

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #39 Pavel 2014-08-15 09:12
  Vážený p.Votava a Vám podobní.
  Narodil jsem se ve Vimperku a mládí prožil v malé vesničce na Šumavě .Nyní bydlím ve Strakonicích kde pracuji v Destě tj bývalá ČZ,žena pracuje ve zbytcích bývalého Fezka.K rodičům jezdím velmi často. Měl bych mít podobné názory jako Vy ale já Vám vůbec nerozumím.
  Toto mě vede k napsání této delší úvahy.
  Do volebního obvodu p.Mánka patří pouze malý úsek Šumavy od Kvildy po Strážný, proto se budu věnovat jemu. Problematický Březník je už mimo.Kvilda už dávno není místo kde domorodci pracovali na pile a u statků.Z Kvildy je rušná třída které nemá s tichou Šumavou nic společného.Pila zavřená ,statky nejsou.Domorodc i bez práce ,protože hospody a prodejny ovládají lidé od jinud i s personálem.Lesn í dělníci sedí doma a park je na těžbu nahrazuje námezní silou,takže v lese potkáte s pilou i vietnamce a černocha.Další vyhlídka nevalná,velkou část pozemků okolo vlastní starostova tchyně /dle katastru/ ,takže další rozvoj záleží na zbohatnutí starostovy rodiny.To je jeden z podporovatelů p. Mánka za svaz obcí.Pokračujme dále na Bučinu,sám hotel stojí na původním místě ,to děkujeme,když ale vezmu v úvahu co za pozemky vlastní majitel,/to by ostatně nebylo nic špatného/od Sušice až po Třístoličník tak další případné využití je již dané.Vzláště když je častým hostem na Bučině další senátor za ODS p. Jirsa obhájce stavění na Šumavě.Při cestě šmoulí vesnice Borová Lada.Pak už je pouze Strážný obec či celnice.P.Mánek se zaštiťuje při investicích propagací Šumavy,ale z celnice které mohla být úžasnou vstupní branou do Čech pro cizince /muzem,představ ení našeho kraje,informačn ím centrem prakticky pro celé práchensko a Šumavu/ tj oblast kde chce kandidovat.Nyní tam je pouťová atrakce za účelem nákupu cizinců protože domorodci na to nemají.Benzinov á pumpa,kasino prodejna -to přece nemusí být v NP jestliže je to o 3km dál v obci.Takže místo využití pro propagaci Šumavy i celého kraje se celnice za p. Mánka prodala.To se pak hospodaří s přebytkem. Vlastní obec Strážný už je úplně bez komentáře.Hekta ry vietnamských stánků bez ladu a skladu,to vše v národním parku a za účasti příslušného stavebního úřadu ve Vimperku /známého z televizní kreace s půlmetrovým plotem/ který dodržuje předpisy ve vnitrozemí a městě ale nevyžaduje v národním parku.Lze namítnout ,že toto vzniklo v minulosti ale ono se nic s tím nedělo ani za p.Mánka,spíše byla tendence takovéto aktivity na Šumavě podporovat.
  Volba senátora pro můj kraj i Váš však představuje volbu člověka který mě i dalším dá práci v průmyslových centrech Strakonic ,Písku i Vimperka aby znašich daní mohl pak na Šumavě vytvářet další kulturní nadstavbu a aktivity i svůj nadprůměrný plat.Ale místo konkretních budoucích a reálných cílů pro zlepšení celého regionu Prácheňska agitují kůrovci o nich běžný občan strakonicka a písecka mající starosti s vlastní obživou a výchovou dětí ani neví.
  S omluvou Pavel
  Citovat
   
   
  #38 Václav 2014-08-14 11:03
  Cituji Votava:
  Protože chci bojovat proti úmyslnému překrucování faktů,které zde provádíte.


  Bojovat tím, že zde urážíte 30 vyhozených zaměstnanců parku? Diskutující, co nemají stejný názor jako Vy označujete jako pokrytce pana Hubeného. Jak jste si jist, že je zde něco překrucováno? Vy jste asi jeden z těch chytráků co ví naprosto přesně úplně všechno. Ne pan Mánek, VY by jste měl být senátorem, protože mluvit o něčem o čem nemáte ani páru, Vám jde velice dobře. Dáte si na profil pár fotek a hned rozumíte celé problematice Šumavy, která se v odborných kruzích diskutuje už nějaký ten pátek.
  Citovat
   
   
  #37 Votava 2014-08-14 10:17
  Cituji Václav:
  Milí pane Votavo, Vy žijete v Písku a na Šumavu se jezdíte JEN rekreovat, my zde žijem. Proč neděláte agitačku na píseckých stránkách, ale spamujete zde?

  Cituji Václav:
  Milí pane Votavo, Vy žijete v Písku a na Šumavu se jezdíte JEN rekreovat, my zde žijem. Proč neděláte agitačku na píseckých stránkách, ale spamujete zde?

  Protože chci bojovat proti úmyslnému překrucování faktů,které zde provádíte.
  Citovat
   
   
  #36 Václav 2014-08-14 09:45
  Milí pane Votavo, Vy žijete v Písku a na Šumavu se jezdíte JEN rekreovat, my zde žijem. Proč neděláte agitačku na píseckých stránkách, ale spamujete zde?
  Citovat
   
   
  #35 Votava 2014-08-14 08:55
  Cituji honza:
  Pro pana Votavu (Mánka) ptáte se mi co jsem dokázal za komunistů jsem makal Vy jste možná někde seděl na teplém místečku jako teď chce Mánek.
  Od doby kdy padli komunisti až do důchodu jsem se živil jako OSVČ (osoba samovídělečně činná) což bych doporučoval i Mánkovi aby konečně dokázal, že něco dovede a ne se nechat celý život stále někým živit.
  Takového se zastane jenom kmarád nebo hlu...!!!
  Asi se tak snažíte proto aby si Vás vzal za asistenta, jako sovji manželku do národního parku, když vyhodil asi 30 lidí a získal místa pro svoje známé, tyto kšefty už by měli skončit.

  Vážený a strašně udřený pane.Je vidět,že jste opravdu dřel,protože to se pozná podle vašeho komentáře.Já jsem celý život dělal na Kladně na šachtě a věřte,že to nebyla lehká práce.V čem jste podnikal vy,to nevím a ani mne to moc nezajímá.A co se týká práce pana Mánka,tak mohu s klidným svědomím říci,že za ním na Šumavě byla vidět spousta dobře odvedené práce.A proto jej obhajuji proti takovým lidem,jako jste vy.Nestojím o žádnou funkci,protože jsem již starý člověk,kterému je více jak sedmdesát let,ale věřte,že kdybych byl o nějaký ten rok mladší,rád bych panu Mánkovi pomohl v jeho nelehké práci proti takovým pomlouvačům,jak o jste vy.
  Citovat
   
   
  #34 honza 2014-08-13 22:29
  Pro pana Votavu (Mánka) ptáte se mi co jsem dokázal za komunistů jsem makal Vy jste možná někde seděl na teplém místečku jako teď chce Mánek.
  Od doby kdy padli komunisti až do důchodu jsem se živil jako OSVČ (osoba samovídělečně činná) což bych doporučoval i Mánkovi aby konečně dokázal, že něco dovede a ne se nechat celý život stále někým živit.
  Takového se zastane jenom kmarád nebo hlu...!!!
  Asi se tak snažíte proto aby si Vás vzal za asistenta, jako sovji manželku do národního parku, když vyhodil asi 30 lidí a získal místa pro svoje známé, tyto kšefty už by měli skončit.
  Citovat
   
   
  #33 Votava 2014-08-13 21:25
  Cituji Petr:
  Cituji Votava:
  Zdenek.
  Pane Zdenek,nevím čím se zabýváte vy,ale nazvat někoho hochštaplerem a podobnými výrazy,je žalovatelné a doufám,že to pan Mánek udělá.Ve vašich příspěvcích je spousta zloby a vzteku.Asi proto,že nesaháte panu Mánkovi ani po kotníky.Klidně si vylévejte svůj vztek,ale já pana Mánka volit budu,protože je to oproti Vám pan někdo.Vy jste obyčejný,nabubřelý venkovan a buran.


  Pane Votavo, kážete vodu a pijete víno. Nejdříve byste chtěl za slovo "hochštapler" dávat trestní oznámení, v dalším článku jím urážíte pana Honzu. Jste normální hulvát a pan Mánek by se měl zamyslet co jej podporuje za lidi. Nehledě nato z jakého titulu nařizujete lidem zdržet se komentářů? Buďte zdráv!

  Opět jeden výkřik do tmy.Ale to je od vás normální.Nemá cenu si zde s vámi psát,protože jste proste zaujatý a neuznáváte žádné hodnoty,které jsou vlastní panu Mánkovi.Budtě tedy zdráv a volte si koho chcete.Je to vaše právo.
  Citovat
   
   
  #32 Votava 2014-08-13 21:22
  Cituji honza:
  Pro pana Votavu nekritizuji ani nenadávám ani nejsem lezdopr..... nikoho ani nepreferuji jako Vy Mánka, proto když se s ním tak dobře znáte tak by jste mu mněl poradit aby před svoji kanduditaurou na senátora mněl dokázat, že se také dokáže uživit což by dokázal nejlépe v soukromé sféře a ne aby se cpal do senátu.

  A co jste dokázal vy,že mentorujete?
  Citovat
   
   
  #31 Votava 2014-08-13 21:20
  Cituji ruda:
  pan Votava, zuřivý zastánce pane Mánka, je právě typ člověka,,který Vás donutí napsat pár řádků.Nejlépe zde vystihl osobu pana Mánka pan Chval.Strana ODS,politický výstup za podpory ředitele všeho a ničeho p.Stráského,propouštění odborníkú z Parku, vazby na p.Taliána,vlastníka většiny pozemků na Šumavě,člověka,který by už dávno rád zhodnotil cenu svých pozemků nesmyslnými projekty lanovek,sinic,parkovišt v nejcennějších lokalitách Šumavy,vazby na kmotra z Hluboké,bez kterého se na Šumavě neporazí ani strom, najmutí vlastní ženy na počítání a hlídání aut,nabubřelé vystupování a chování k podřízeným,prohrané soudy atd.Pane Votavo,p.Mánek je typ člověka,který prahne po politické kariéře at už za podpory ODS,nebo s někým jiným.I kdyby byl poslední kandidát na místo senátora,normální zde žijící, lidé,mezi které patřím už 50 let i já,ho volit nebudou a doušku na závěr -po odvolání p.Mánka se dotyčný vyjádřil,cituji"věřím,že se jednou vrátím" já musím kulantně konstatovat,pane Mánku už nikdy více,škody Jste udělaL dost

  Pane Mánek,vratte se na místo ředitele parku.Byl jste jediný,kdo něco dokázal.
  Citovat
   
   
  #30 Votava 2014-08-12 07:58
  Cituji ruda:
  pan Votava, zuřivý zastánce pane Mánka, je právě typ člověka,,který Vás donutí napsat pár řádků.Nejlépe zde vystihl osobu pana Mánka pan Chval.Strana ODS,politický výstup za podpory ředitele všeho a ničeho p.Stráského,propouštění odborníkú z Parku, vazby na p.Taliána,vlastníka většiny pozemků na Šumavě,člověka,který by už dávno rád zhodnotil cenu svých pozemků nesmyslnými projekty lanovek,sinic,parkovišt v nejcennějších lokalitách Šumavy,vazby na kmotra z Hluboké,bez kterého se na Šumavě neporazí ani strom, najmutí vlastní ženy na počítání a hlídání aut,nabubřelé vystupování a chování k podřízeným,prohrané soudy atd.Pane Votavo,p.Mánek je typ člověka,který prahne po politické kariéře at už za podpory ODS,nebo s někým jiným.I kdyby byl poslední kandidát na místo senátora,normální zde žijící, lidé,mezi které patřím už 50 let i já,ho volit nebudou a doušku na závěr -po odvolání p.Mánka se dotyčný vyjádřil,cituji"věřím,že se jednou vrátím" já musím kulantně konstatovat,pane Mánku už nikdy více,škody Jste udělaL dost

  Každý udělá chybu,ale z vás čiší nenávist k člověku,který měl úspěchy.Vy volte třeba komunisty.Je mi to jedno.Já jsem rozhodnutý.
  Citovat