Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání
 • Články  Zachraňme doposud zelené lesy zmenšením rozlohy NP Šumava

   

  S takovým názvem a zároveň vzkazem pro ministra Brabce, se 19. září 2014 konal seminář v písecké lesnické škole. Hlavním pořadatelem byla Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s. a její ředitel Petr Martan, který se léta staví proti rozšiřování 1. zón a suchých lesů na Šumavě. Hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola přejal záštitu nad uspořádáním semináře k podpoře řešení problematiky NP Šumava.

   

  Seminář se sedmdesáti účastníky v Písku ukázal, že „národní fronta“ racionálně smýšlejících občanů má své vědce a odborníky s dostatečnými argumenty pro tvrzení, že přirozený les má být z 90 % zelený a vzrostlý. Doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc. dokumentoval ekologické škody na území povodí Vydry a srovnával údaje o stavu před kalamitou r. 2007 a dnes. V důsledku uschnutí lesů je zde nárůst velké vody (tj. průtok) o 29 %. Před kalamitou bylo ve vzorku vody 6 mg. dusičnanů a dnes je tam 16 mg. Dřívější kvalita „kojenecké vody“ je minulostí a došlo k jejímu zhoršení. Specialista v oboru hydrologie a bývalý vědecký pracovník Švihla na semináři dokazoval snížení vydatnosti pramenů v povodí Vydry. Kdyby tamní lesy neuschly, tak by zde zůstal zdroj vody v kojenecké kvalitě pro 62 000 lidí. Dostatečně zpochybnil obdobnou studii Doc. Hrušky, který tvrdí, že retenční schopnost zdejších lesů nebyla změněna.

   

  Další vědecký pracovník Prof. Ing. Jan Čermák, CSc. prezentoval výsledky své práce. Jeho výzkum odhalil mnohá tajemství kořenových systémů a transpiraci vody v lese. Tento vědec na semináři přinesl dostatečné argumenty k tomu, že vodohospodářská funkce lesů v NP je značně snížena a v případě opakování letošní suché zimy, lze očekávat pokles spodních a povrchových vod natolik, že bude ohroženo zásobování lidí užitkovou vodou.

  Mezi dalšími řečníky na semináři byl krajinář, ekolog a urbanista Ing. aut. Arch. Pavel Valtr; Ing. Karel Simon, soudní znalec v lesnictví a životním prostředí; Ing. Martin Klewar a Ing. Josef Vovesný, specialisté na ochranu lesa; Ing. Jiří Štich za Šumava 21, o.s. Mezinárodní rozměr semináři dalo vystoupení Ing. Luboslava Mika, který je vedoucím odboru životního prostředí na podniku Lesy slovenskej republiky a Mgr. Petera Moronga ze stejného pracoviště. Ze Slovenska přijel také Mgr. Jozef Vojtek, předseda Občanského združenia Matej Korvín.

   

  Poradce v lesnictví P. Martan ve svém příspěvku a v nové knize „Za železnou oponu“ přinesl jasná čísla: 51 % lesů státu (25 000 ha) je suchých, nebo vykácených v důsledku kůrovcových a dalších kalamit. Již jen 49 % (24 000 ha) lesů v NP Šumava je zelených, vzrostlých a starobylých. Takovýto nepřirozený a katastrofální stav je důvodem k návrhům na zmenšení rozlohy NP Šumava. Seminář v Písku měl k tomu otevřít odbornou a společenskou diskusi. Z příspěvků vyplynulo, že současný návrh MŽP na změnu zákona č. 114/1992  Sb. o ochraně přírody a krajiny, není schopen zachovat retenční schopnost lesů na území NP Šumava a tudíž do budoucna ohrožuje zdroje vod pro obyvatele na území Šumavy a jeho podhůří.

  Historie ukázala, že zachovat naplno vodní zdroje lze jen v lesích, které se řídí lesním zákonem a nejsou na území národního parku. Na semináři byla představena nová petice „NE – ohrožení zdrojů vod pro Volarsko – Vimpersko – Strakonicko“, která je zastoupena petičním výborem ve složení P. Martan, Bc. Martina Pospíšilová, starostka Města Volary. Petice  požaduje zachovat doposud zelené vzrostlé lesy na území jihočeské části NP a CHKO Šumava, které chrání zdroje spodních a povrchových vod. Požaduje zachovat retenční schopnost lesů v pramenných oblastech řek Vltava, Blanice, Volyňka a jejich přítoků – mající také vliv na zmírnění výše povodňových vod ve městech a obcích. Petice požaduje, aby zákon o ochraně přírody a krajiny se změnil tak, že vodohospodářskou a klimatickou funkci tamních lesů bude považovat  za nadřazenou nad zájem ochrany přírody (nesměl by uschnout les o rozloze větší, než 1 ha). Petice požaduje vyjmutí území Jihočeského kraje z rozlohy NP Šumava. Jako první se nedávno pod petici podepsal prezident ČR Miloš Zeman.

   

  (tz,ld)

   

  Petr Martan byl organizačním garantem semináře a stojí v čele petičního výboru petice "NE - ohrožení zdrojů vod pro Volarsko - Vimpersko - Strakonicko".

   

   

   

   

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #3 tomas 2014-10-03 08:01
  Cituji venca:
  Tomas tak jsem si přečetl doporučený článek a nikde jsem se tam nedočetl o rozdílu mezi naším a Bavorským parkem. Že Bavorský park je smíšený les a kolikrát menší je jeho rozloha. Řekl bych že to jsou dva dost podstatné rozdíly v jejich správě!!


  Dobrý den Venco.
  To, že v NP BW nejsou jen smíšené lesy, viděl snad každý, kdo tam byl. Rozloha obou parků je jistě rozdílná ve prospěch ČR, ale pro lesní NP je stěžejní výměra zón trvale bez lesnické intervence a tam je situace opačná.
  Rozdílů mezi oběma územími je pochopitelně mnohem více (článek některé z nich zmiňuje), ale ten základní je v přístupu lidí a jejich myslet dál než do příští výplaty.
  Citovat
   
   
  #2 venca 2014-10-02 12:34
  Tomas tak jsem si přečetl doporučený článek a nikde jsem se tam nedočetl o rozdílu mezi naším a Bavorským parkem. Že Bavorský park je smíšený les a kolikrát menší je jeho rozloha. Řekl bych že to jsou dva dost podstatné rozdíly v jejich správě!!
  Citovat
   
   
  #1 tomas 2014-10-01 07:45
  Z jiného pohledu (a fundovaněji) k témuž:
  http://ceskapozice.lidovky.cz/pro-sumavskou-zver-komunismus-neskoncil-fgc-/tema.aspx?c=A140926_154028_pozice-tema_kasa
  Citovat