Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Vimperk, město architektů

   

   

  Vimperk, město architektů

   

   

         V létě 2019 si Vimperk vybral svého městského architekta. Z výběrového řízení, kterého se účastnilo devět uchazečů, byl vybrán jako nový Vimperský architekt pan Ing. Arch. René Dlesk, PhD. Tato pozice vznikla hlavně proto, aby architekt vytvořil jednotnou koncepci budoucí tváře města Vimperk. Tento záměr byl veřejností akceptován. Při letmém ohlédnutí zjistíme, že na tváři Vimperka se v minulosti „podepsala“ celá řada architektů. Je pro představu jmenuji některé obecně známé projekty resp. architekty:

   

   

  •    bazén – ŠUMAVAPLAN projekt (propadák, za který se jen na projektových dokumentacích a studiích utratilo přes 5 milionů korun),

  •    ulice 1. máje – Aquion, spol. s r.o.,

  •    kruhová křižovatka Fišerka– AF-CityPlan, spol. s r.o.,

  •    územní studie Veřejná prostranství Vimperk – re:architekti,

  •    projekt regenerace panelového sídliště,jehož součástí byl i jednosměrný průjezd sídlištěm a stavba tří parkovacích domů,

  •    či projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti ve Vimperku (komunikace pro pěší a cyklisty), poslední dva projekty jsouz dílny Ing. Arch. Kročáka,

   

   

  a takto by se dalo ještě dlouho pokračovat a jmenovat, kdo všechno se podepsal, či za nemalé peníze prováděl pouze různé studie, a tak či onak se podílel na současném faceliftu Vimperka.

   

   

         Tomuto nesourodému přístupu jednotlivých architektů měla být učiněna přítrž výběrem městského architekta, který by sladil vzhled města, a já jsem se naivně domníval, že jeho náplní práce bude nejen dozor nad designem města, ale že bude vytvářet i studie či projektové dokumentace k plánovaným stavbám ve Vimperku.

   

   
  mestovimperknavrh

         Z tohoto omylu mě vyvedlo Usnesení č. 81 ze zasedání Rady města Vimperk konané dne 1.2.2021, kterým se Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Vimperk, staré sídliště – komunikace a parkování – projektové práce" sepsaná mezi městem Vimperk a architektem Ing. Arch. J. Kročákem. Proč na tak důležitém zasedání rady města nebyl jako host městský architekt pan Ing. Arch. Dlesk, PhD.?

   

   

         Jak jsme si již zvykli, Rada města svým občanům nesděluje, kolik a za co utrácí. Po usilovném pátrání jsem zjistil a pro informaci spoluobčanů zde uvádím, že schválená cena za zpracování projektové dokumentace komunikace a parkování činí 1.236.958,80 Kč.

   

   

         Jak dlouho si bude město Vimperk moci dovolit takovýto luxus, platit vlastního architekta a zároveň zadávat projektovou dokumentaci na parkoviště externím architektům? A už vůbec nekomentuji „vysoutěženou“ cenu.

   

   

         Odpověď je jednoduchá, a to do té doby, než Rada města vyčerpá úvěrový rámec ve výši 210.000.000,- Kč, původně určený na nezrealizovaný krytý bazén a rekonstrukci ulic 1. máje a Pivovarská se zakončením u gymnázia, přičemž již bylo rozhodnuto, že krytý bazén nebude vůbec a peníze budou jen na rekonstrukci části ulice 1. máje se zakončením u hotelu Zlatá hvězda.

   

   

         Je veřejným tajemstvím, že Rada města má zatím k dispozici tolik peněz, že ani neví, za co je utratit, ale já pevně věřím, že si s touto situací poradí, o čemž svědčí zadání i cena výše uvedené projektové dokumentace.

   

   

         Co na tom, že příštích deset let budou v rozpočtu města peníze v podstatě jen na mandatorní výdaje městského molocha a na splácení úvěrů?

   

   

         Vimperáci pak mohou vzpomínat na tuto dobu, jako na dobu hojnosti, ale hlavně na období promarněných příležitostí.

   

   

  S pozdravem

   

  Ing. Milan Pešek

   

   


    

  Sdílet