Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Re – Chatky na Vodníku

   

  Re – Chatky na Vodníku

   

   

         Měl bych několik postřehů k článku paní Martanové, ve kterém popisuje vývoj událostí s pronájmem chatek na Vodníku. K samotnému průběhu výběru vítězného nájemníka chatek jsem se věnoval ve svém článku Dno (http://www.vimperk.eu/index.php/vimperk/102-zpravy/18418-dno).

   

         Z tohoto článku uvedu pár faktických poznámek. Nabídky ročního nájmu byly skoro totožné (p. Paštika 130.000,- Kč a zbylí uchazeči 120.000,- Kč) k tomu na údržbu nabídli (p. Paštika 30.000,- Kč, GSI Hotely 50.000,- Kč a Casearo přesně nespecifikovanou částku rovnající se 10% ze zisku). Dále p. Paštika již poněkolikáté, (jako např. při schváleném třicetiletého pronájmu parkoviště na Vodníku s právem stavby, atd.) slíbil vodu z nádrže Vodník na zasněžování. Firma GSI Hotely nabídla 30.000,- Kč ročně na podporu sportu a dále za nájem billboardů 24.000,- Kč, které v té době měl zdarma „v nájmu“ p. Paštika.

   

  Shrnu celkové finanční a věcné nabídky uchazečů:

   

  1.    p. Martin Paštika: 130.000,- Kč + 30.000,- Kč= 160.000,- Kč a voda
  2.    fa Casearo: 120.000,- Kč + 10% ze zisku
  3.    fa GSI: 120.000,- Kč + 50.000,-Kč + 30.000,-Kč + 24.000,- Kč = 224.000,- Kč.

   

  Výsledek hodnotící komise:

  tabulpor

   

         Hodnotící komise v průběhu hodnocení nabídek měnila podmínky a bodovací hodnotu jednotlivých položek v nabídkách, přičemž jednotlivé nabízené sumy peněz neměly stejnou bodovou váhu. Sice by městu mělo jít především o maximální získanou sumu, ale v tomto případě byl zájem zjevně jiný. Velice zarážející je hodnota bodů bez bonusů účastníků umístěných na 2. a 3. místě:

  117 bodů GSI Hotely, spol. s r.o.,
  103 body Casearo, spol. s r.o. ,

  přičemž obě společnosti nabídly stejnou základní sumu 120.000,- Kč a v tomto duchu probíhala další hodnotící kritéria. Tedy jestli došlo k favorizování jednotlivých účastníků hodnotící komisí, nechám na posouzení čtenáře, já osobně jsem přesvědčen o tom, že k němu došlo.

   

         Během diskuze na zasedání zastupitelstva města konaném dne 21.6.2021 zastupitel p. Kutil upozornil přítomné zastupitele, že na jednání jsou přítomní právní zástupci společnosti GSI Hotely spol. s r.o. a požádal pí. Martanovou, aby jim v diskuzi dala prostor k jejich právnímu názoru na průběh a podmínky nabídkového řízení.

   

         Právní zástupci p. Kutila chtěli upozornit na skutečnost, ke které dospěl i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚHOS), že se v tomto případě jedná o udělení koncese podle zákona o zadávání veřejných zakázek a při výběru nájemce má být postupováno podle ustanovení zákona o veřejných zakázkách upravujících koncesní řízení.

   

   

  hlas

         Než byl dán prostor k diskuzi veřejnosti, tak p. Hlava navrhl ukončení celé diskuze, jen podotýkám, že v té chvíli trvala diskuze cca 20 minut a slovo měli pouze zastupitelé. Tohoto protiprávního návrhu využila paní Martanová a dala okamžitě hlasovat o návrhu, čímž porušila ustanovení podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, kdy občan má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Jednáním paní Martanové došlo ke zkrácení občanů Vimperka na jejich právech, což bylo městu Vimperk Ministerstvem vnitra, Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, vytknuto. Hlasování dopadlo 10 : 5, čímž byla diskuze ukončena a není již vůbec podstatné, kdo a jak hlasoval, paní Martanová tento protiprávní návrh p. Hlavy měla zamítnout. Zastupitelé byli p. Kutilem opakovaně upozorněni na právní problém s nabídkovým řízením, který ovšem odmítli byť i jen vyslechnout.

   

         Když už je paní Martanová tak slabá v právních otázkách, zejména ve znalosti zákona o obcích, což je k jejímu více než desetiletému působení ve vrcholných funkcích města s podivem a nepomůže jí ani bývalý právník města a současný radní JUDr. Samek, tak je s podivem, že si na takto složité a kontraverzní jednání, které se dalo i předpokládat, nepřizvala placenou právničku města, aby zamezila těmto protiprávním přehmatům.

   

         K výtce k mému článku „Vimperk – Ministerstvo vnitra opět zasahuje“ mohu jen uvést, že stěžejním tématem tohoto článku bylo opětovné protiprávní jednání Rady města Vimperka k nekonání nabídkového řízení k pronájmu billboardů na Vodníku a opětovnému protiprávnímu zvýhodnění p. Paštiky při dohodě o narovnání. Samotný ÚHOS nakonec nehodnotil dílčí postupy zvoleného výběrového řízení k pronájmu chatek, či snad i jednotlivé kroky hodnotící komise z toho důvodu, že rovnou celé řízení jako protiprávní zrušil. ÚHOS dále předběžným opatřením zakázal městu Vimperk podpis nájemní smlouvy a panem Paštikou. Myslím, že i další dedukce paní Martanové je mylná, mně osobně jde zejména o podstatu věci a událostí ve Vimperku, které komentuji poslední tři roky, a to už ve více než 40-ti článcích. To, že se blíží komunální volby, asi vnímá nejvíc paní Martanová, když už jí nevyšly námluvy s Pirátskou stranou a teplé místečko v Parlamentu ČR se také nenašlo, tak najednou přijde vhod i pokračování starostování ve Vimperku.

   

         Na voliče asi úplně nebude fungovat dosavadní politika nestoudného preferování pouze jedné městské lokality, tedy Vodníku, kam se poslední tři roky sypou městské peníze, jak do bezedné studny. Očekává snad paní Martanová od obyčejných občanů Vimperka pochvalu za to, že utrácí peníze za nákup nesmyslných nemovitostí, pro které nemá využití, nebo je pouze bourá? Za to, že preferuje pouze VIP občany a spolky, což stojí městskou kasu miliony a miliony korun, bez šance jakékoliv návratnosti? Nebo snad dokonce zaproměnu ulice 1. máje za více než 75.000.000,- Kč na „Línou nudli“?

   

         Mé rozhodnutí hlídat vládnoucí vimperské politiky a jejich jednotlivé kroky vzniklo na základě prohlášení jednoho koaličního zastupitele těsně po volbách 2018, když veřejně prohlásil: „Vyhráli jsme volby a teď si budeme čtyři roky dělat to, co budeme chtít!“, což je jediný slib, který skutečně splnili.Vím, že mé články jsou kritické, kontraverzní a nevyhýbám se žádnému palčivému tématu Vimperského dění, nelžu a snažím se na věc nahlédnout objektivně, což se někomu nemusí líbit. Články píšu vždy za sebe, veřejně prezentuji své názory a nikomu se nepodbízím, ale jsem samozřejmě rád, když ve svých názorech nejsem osamocen.

   

         Komu vadí,že chci, aby politici plnili své předvolební sliby, jako byly dodělání bazénu nebo vybudování parkovacího domu na Sojčáku? Je mi jasné, že na tyto otázky budou při volbách 2022 současní politici jen těžko hledat odpovědi, když jejich první rozhodnutí po vyhraných volbách bylo, že výstavbu bazénu a posléze i parkovacího domu, zruší! Co ovšem nezrušili, bylo čerpání úvěrového rámce ve výši 180.000.000,- Kč, který byl z větší části určený právě na dostavbu bazénu. A nejen to, k tomu si vzali dalších 50.000.000,- Kč, kteréžto taktéž doslova „prožrali“. Tímto nezodpovědným jednáním na deset let dostali město do situace, kdy nebudou finance na investice, pouze se bude splácet tento ohromný dluh.

   

         Není normální a ani morální lhát voličům jen proto, aby se dostali ke korytu a čtyři roky dojili městskou kasu. Po čtyřech letech se tvářit, že se nic nestalo, nebo že oni za to nemohou. Tak to asi byla kampaň a je jen třeba najít obětního beránka. Tak tomu říkám drzost největšího kalibru.

   

  Nejsme ovce a máme paměť přesahující čtyři roky,

   

  Ing. Milan Pešek  

   

   


   

  Sdílet