Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Téma Chatky na Vodníku má významný přesah

   

  Téma Chatky na Vodníku má významný přesah

   

   

   

         Článek, který napsala starostka Ing. Martanová, mě opravdu zaujal. Týká se notoricky známého tématu Vodníku, tentokrát způsobu, jakým se vedení města a zastupitelstvo rozhodlo pronajmout tamní chatky. Zajímavé je už datum, kdy článek vyšel.

   

         Vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) ohledně pronájmu chatek mělo vedení města v době publikace článku již 10 dnů. Zdůrazňuji 10 dnů. Přitom 15. 11. 2021 proběhlo pracovní jednání zastupitelstva a zde přítomní zastupitelé nebyli ani se skutečností, že vedení dopis obdrželo ani s jeho obsahem seznámeni. Do dnešního dne nebylo zastupitelům toto vyjádření zasláno.

   

         A teď k tomu zásadnímu. Martin Paštika byl na základě rozhodnutí zastupitelstva a hodnotící komise v červnu vybrán jako nejlepší zájemce o pronájem chatek. To bylo „překvapivé“ rozhodnutí, na které si mnozí z nás pamatují. Je dobré si nejprve zopakovat, že nejdřív chtěl, aby mu byly chatky pronajaty na 34 let dopředu s tím, že pronájem po něm zdědí jeho potomci. A aby toho nebylo málo, tak ho chtěl dostat napřímo tak, že se mu pouze upraví stávající nájemní smlouva. Teprve po důrazných připomínkách koaličních i opozičních zastupitelů bylo rozhodnuto, že se výběr „nového“ nájemce bude soutěžit.

   

         Ing. Martanová píše, že ve výběru nového nájemce postupovala ona a lidé kolem ní otevřeně a bez favorizování nového nájemce. K tomu bych ráda podala následující fakta: Architekt města, který pracuje na pokyn vedení města a byl členem hodnotící komise pro výběr nového nájemce chatek, je autorem návrhu, jak by měly nové chatky pronajaté Martinem Paštikou vypadat. Na návrhu mohl pracovat od března, kdy byl panem Paštikou osloven. Vedení města samotné se dohadovalo, jak chatky Martinovi Paštikovi pronajmout už zhruba od února. Všichni ostatní potenciální zájemci se o záměru pronájmu chatek dozvěděli až v květnu a měli na zpracování svého návrhu řádově týdny, maximálně měsíc. Tolik k otevřenému přístupu a nefavorizování nového nájemce ze strany Ing. Martanové a lidí kolem ní.

   

         Dalším zajímavým bodem je, že se Ing. Martanová ve svém článku zabývá především tím, kdo podnět na ÚHOS podal. Cítí se být napadána a neoprávněně obviňována. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ale vyhodnotil její postup a postup vedení města tak, že je oprávněné ho napadat. Navíc skutečnost, že ho podal jeden z neúspěšných uchazečů soutěže, by ji měla uklidňovat, nikoli zlobit. Právě pro uchazeče v soutěžích a jejich ochranu tento úřad v ČR máme. To, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dospěl k jinému názoru než právní zástupkyně města a dozorový orgán Ministerstva vnitra, se dalo čekat.

   

         Ráda bych připomněla zásadní skutečnost, že na zasedání Zastupitelstva, kde se pronájem nových chatek rozhodl, nebyl dán ze strany vedení města vůbec žádný prostor neúspěšným uchazečům k vyjádření. Žádný prostor nedostala ani veřejnost. Podle vyjádření kompetentních orgánů byl zákon porušen už v tomto bodě. Přitom na zasedání zastupitelstva byli přítomní všichni uchazeči, někteří z nich i se svými právníky a byli připraveni se o svou věc poprat.

   

  A přitom nedostali příležitost říct jedno jediné slovo.

  Kdo je tady obětí a čí práva byla napadnuta?

   

         Že se v této situaci obrátí alespoň jeden uchazeč na ÚHOS je naprosto pochopitelné. A je dobře, že to udělal, protože je nám všem včetně vedení města jasné, že podobné psí kousky nejde provádět jen tak ani ve Vimperku, kde se poslední dobou zdá, že je možné všechno.

   

         Ministerstvo vnitra, jehož vyjádřením Ing. Martanová argumentuje, pouze v závěru konstatovalo, že záleží pouze na rozhodnutí příslušných orgánů města, jakým způsobem město se svým majetkem naloží, přičemž stát (tedy Ministerstvo vnitra) nemůže s odkazem na ústavní zásadu minimalizace zásahů státu do činnosti územní samosprávy  a do vůle města samostatně spravovat své záležitosti, do jejich rozhodnutí zasahovat. Také však upozornilo vedení  města, že ukončením diskuze na ZM dne 21. 6. 2021 porušilo práva občanů podle § 16 odst.2 písmena c zákona o obcích. Také ho vyzvalo aby v budoucnu dbalo na dodržování svých zákonných povinností spojených s dodržováním práv občanů. Tuto skutečnost nám Ing. Martanová ve svém textu jaksi nesdělila. Problematika je to holt, jak ona sama říká, složitá.

   

         A teď k nejsmutnější části tohoto příběhu, na kterou bychom neměli zapomínat. Jedním z uchazečů o pronájem chatek byli mladí podnikatelé, kteří předkládali komplexní řešení pronájmu celého areálu. Už na zasedání zastupitelstva, kde svou vizi představili, jim bylo některými zastupiteli pokoutně vysvětlováno, jak a proč do toho nemají zasahovat, protože tady jsou již zaběhlí hráči, kteří mají na celé věci dlouhodobě svůj zájem. Tito lidé nedostali jinou příležitost, než ochutnat jak, „nestranně a bez favorizování“, se vedení města ve Vimperku rozhoduje. Jedině čas ukáže, jestli se sem s některým ze svých projektů po takové zkušenosti vůbec vrátí.

   

         Za úvahu stojí i fakt, že by si Město mohlo tento areál a chatky ponechat ve své správě. Zisk z jeho provozu, který je (jak svědčí i zájem uchazečů ) opravdu velký, by pak mohlo používat nejen na rozvoj tohoto areálu. Argument, že není, kdo by areál spravoval, se zdá při počtu a schopnosti našich úředníků, neodůvodněný.

   

         Nastal čas, aby vedení města přestalo být zahleděné samo do sebe a začalo poslouchat své kritiky. Ostatně na začátku funkčního období Ing. Martanová říkala, že kritiku přijímá a je jí spolu se svým týmem otevřená. Kdyby jí byla ochotná skutečně naslouchat, pak by jejich chyby nemusely řešit nadřízené orgány, protože by k nim pravděpodobně nedocházelo. Každý je omylný, jak se najednou ze strany starostky přiznává. Ale u nás ve městě to tak doteď nevypadá. Vedení je dokonalé a pracuje do roztrhání těla. Kdo to sleduje detailně, ví, že do roztrhání se pracuje pouze pro ty důvěryhodné a nekritizující spojence za souhlasu většiny zastupitelů. Mnohost názorů a pohledů je obtěžující, no a pak to dopadá, jak to dopadá.

   

         Na okraj jen uvádím, že jsem nikde nenašla usnesení rady města o pozastavení smlouvy na pronájem chatek do doby vydání konečného rozhodnutí ÚHOSu. Asi bude město v zájmu pana Paštiky rozhodnutí rozporovat. Možná by stálo za to, rozhodnutí nadřízeného orgánu projednou respektovat a přiznat pochybení.

   

          Musím však dát starosce města v jedné věci za pravdu. „Podstata věci je jasná a čitelná pro každého, kdo je obeznámen s poměry v našem městě.“ A spojovat podněty pro ÚHOS s blížícími se volbami je až úsměvné. Ale možná ne. Sázet na taktiku, kdy se stavím do role oběti, která  maximálně pracuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, se už jednou vyplatilo.

   

         Jsme tu přece s neustálým úsměvem a vlídností pro všechny občany a prosazujeme zájmy všech.  A ti ostatní, nedůvěryhodní, co možná budou na předních místech jiných než koaličních stran nám ubližují, mají zlé úmysly a jenom osobně napadají a uráží nás – hodné, chápavé a spravedlivé. No, pak je všechno opravdu jasné a čitelné.

   

  Tak proč to nechtějí pochopit ty nadřízené orgány? 

   

         V zájmu všech lidí ve Vimperku, hlavně těch mladých, kteří nám rychle ubývají, by stálo za to uvědomit si, že svět stejně jako Vimperk zdaleka není černobílý.

   

  S úctou ke všem občanům

   

  Věra Vávrová

   

          P.S.: A když už se odvoláváme na nějaká stanoviska nadřízených orgánů a promlouváme o nich k veřejnosti, bylo by žádoucí (a slušné) tato stanoviska v jejich úplnosti zveřejnit, aby bylo jasné, o čem se mluví a zda se nepřekrucuje, co v nich stojí.  

   

   


   

  Sdílet