Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Modernizace chatek na Vodníku

   

  Modernizace chatek na Vodníku – pro někoho asi špatně...

   

   

         Před rokem jsem konečně získal stavební povolení na přístavbu proskleného sálu k stávající restauraci Vodník a k výstavbě menšího hotelu o 10 pokojích. Chci jen připomenout, že stavíme na svém privátním pozemku a v souladu s územním plánem. Bohužel díky „aktivistické činnosti“ spolku Vimpersko v čele s Věrou Vávrovou, Šárkou Janáskovou, které dávali námitky na všechny možné instutice, jsme mohli zahájit výstavbu v tomto roce a s 3-letým zpoždením...

   

         Domnívám se, že na „příběhu chatek na Vodníku“ si můžeme ukázat, jak to vlastně „myslí dobře“ kritici našich podnikatelských aktivit v této lokalitě. Níže stručné shrnutí:

  •   V roce 2010 vyhlášeno výběrové řízení na pronájem chatek v horní části - jediný zajemce byl Martin Paštika. Vhodné připomenout, že v roce 2009 již chatky reálně nebyli provozovány, resp. v posledních 10 let byl provoz chatek velmi omezen. Takže žádné „zlaté vejce“...

  •   V květnu 2010 uzavřena nájemní smlouva mezi moji osobou a městem Vimperk na chatky na dobu určitou do března 2026 (tato doba odpovídala již uzavřené nájemní době zbývající části areálu (samozřejmě mimo naše pozemky), které měl Ski klub Šumava)

  •   Chatky jsme převzali ve velmi špatném stavu bez použitelného vybavení (fakticky uvnitř žádné vybavení!), byly provedeny opravy dřevených částí chatek, střech, oprava elektro, rozvodů vody a kanalizace, investice do komplet nového vybavení chatek včetně kuchyní.

  •   Investovali jsme do reklamy, servisu a postupně jsme přiváděli návštevníky Vimperka do tohoto typu ubytování pro letní období.

  •   S ohledem na stáří chatek je stále nutno průběžně opravovat chatky.

  •   Na začátku roku 2021 jsem předložil městu Vimperk návrh, že provedu na své vlastní náklady demolici a výstavbu nových chatek a inicioval jsem jednání o prodloužení stávající nájemní smlouvy

   

   

         Zastupitelstvo města Vimperk v březnu 2021 projednalo náš návrh na modernizaci chatek a rozhodlo o vyhlášení soutěže na pronajímatele, která proběhla v období II.Q.2021. K tomuto níže fakta:

  chat1

  •   Výběrové řízení na pronájem chatek spojený s jejich modernizací proběhlo v II.Q.2021

  •   V rámci své nabídky jsem předložil dvě architektonické studie – není pravda, jak psala paní Vávrová, že pan Dlesk, měststký architekt, byl autorem architektonického návrhu, tyto dvě nabídky zpracovali jiní architekti a toto je možno celkem jednoduše prokázat, protože i na zastupitelstvu bylo vidět, kdo je pod návrhem podepsán. Opět jen účelová lež od Věry Vávrové.

  •   Soutež vyhodnocovala komise, která byla sestavena nejen ze zastupitelů, ale i úředníků z města, architektem. Výsledky vyhodnocení byly již dříve transparentně zvěřejněny.

  •   „Ukázkový“ příklad zkreslování faktů je článek pana Peška na vimperk.eu ze dne 20.11.2021, kde provádí součty čísel jako finančních nabídek uchazečů. Pokud to řeknu velmi zjednodušeně, tak dle vypsaného záměru se ve finanční části hodnocení (byla zde i jiná hodnotící kritéria ze strany komise) hodnotila výše nájmu a příspěvek na provoz areálu a toto jsou výsledky: i) Paštika 160 tis. Kč (nájem 130 tis. Kc + 30 tis. Kč), ii) GSI Invest (Zdeněk Kutil) 150 tis. Kč (120 tis. + 30 tis. Kč), iii) Casearo 120 tis. (120 tis. Kc + ??), takže i zde jsem předložil finančně nejlepší nabídku, ale někteří lidé se snaží „žonglovat s čísly“.

  Pozn. Zdeněk Kutil ve svoji nabídce předložil připravenost hradit nájem za 2 billboardy na Vodníku ve výši 24 tis. Kč a pak dávat příspěvky sportovní komisi ve výši 50 tis. Kc ročně – toto ovšem nesouvisí s předmětem nájmu a je jasné, že např. za pronájem billboardů by i jiní uchazeči nabídli adekvatní finanční částku.

  •   V rámci nabídky jsem předložil ještě závazek přispět na investice pro rozvoj areálu ve výši 650 tis. Kč - jiní uchazeči něco podobného nepředložili

   

   

         Vzhledem k tomu, že jsem byl uchazečem v soutěži o pronájem chatek na další období, tak nechci hodnotit nabídky ostatních uchazečů v soutěži, ale nedá mně reagovat na článek Věry Vávrové, kde se snaží naznačit, že mezi uchazeči byli mladí lidé z firmy Casearo, kteří předložili komplexní řešení pronájmu celého areálu. Pravdou je, že z jejich strany byl předložen velmi najasný návrh, nic konkretního, co by se dalo posoudit (obrázky chatek, které se nevešli do půdorysu pozemku k pronájmu (!), asi nevěděli, že vedle chatek je v objektu garáž sněžné rolby, ale oni na papír napsali, že zde udělají welness..), kde prezentovali fakticky udělat komplet modernizaci celého areálu za 6,5 mil. Kc a toto vše by měla garantovat s.r.o. firma založena v roce 2018 se základním kapitálem 20 tis. Kc. Bez komentáře. Ale Věra Vávrová nyní veřejně prezentuje, jak to bylo super – je asi velké štěstí pro Vimperk, že Věra Vávrová nerozhoduje o financování a dalším směrování Vimperka. A je velmi smutné, že takto veřejně píše zastupitelka, která si nezjistí základní data.

   chat

         Přemýšlím, co jsme udělali tak strašného, že po 10 letech provozu jsme přišli za městem Vimperk a předložili nabídku na modernizaci chatek, která by znamenala další kvalitativní změnu v tomto areálu. Zúčastnili jsme se souteže na pronájem chatek a vyhráli jsme, přičemž na zastupitelstvu pro nás bylo hlasováno napříč politickými stranami a seskupeními. Jen někdo byl nespokojen a „dokázal vyproduktovat“ námitku s cílem zastavit záměr modernizace chatek.

   

         Fascinujeme mně „bojové odhodlání“, že chatky na Vodníku přece už nesmí provozovat Paštika – mimochodem člověk, který právě investoval v posledních 11 letech do těchto chatek a vrátil jim život...

   

         Zkusme si s podobnou „filosofií“ představit, že by jsme nyní řešili pronájem květinářství manželů Růžičkových (Pozn. Fandím jejich podnikání a omlouvám se, že jsem je použil jako příklad..) a začala by diskuse, že vlastně je správně pronájmout tento prostor někomu novému, protože není „zdravé“, aby stále měli tento prostor Růžičkovi. Zdá se Vám to šílené? Mně taky. Ale podívejte se, co se reálně děje v posledních letech na Vodníku, kde si skupina občanů Vimperka osvojila právo rozhodovat o privátním majetku a současně zcela reálně omezovat rozvoj Vodníku, o kterém před 10 lety ani nevěděli nebo je vůbec nezajímal..

   

  Ing. Martin Paštika  

   

   


   

  Sdílet