Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Upřesnění k článku

   

  Upřesnění k textu článku „Téma chatky na Vodníku má významný přesah“

   

   

         Včera v odpoledních hodinách mi volal René Dlesk, městský architekt Vimperka, že jsem ve svém článku „Téma chatky na Vodníku má významný přesah“ mylně uvedla, že byl autorem návrhu chatek na Vodníku panu Paštikovi. Pan Dlesk Martinovi Paštikovi chatky nenavrhoval, ale od března tohoto roku mu radil s výběrem architekta a konzultoval s ním návrh, který mu Martin Paštika přinesl. Smysl mého tvrzení, že Martin Paštika měl na zhotovení návrhu chatek více času než ostatní uchazeči a využíval přitom služeb městského architekta, se tedy potvrzuje. Podle vyjádření pana architekta se dokonce ukazuje, že Martin Paštika si mohl mezi architekty vybírat. To by v tak krátkém čase, kdy byl záměr vypsán, stihnout nemohl. Navíc je také podle vyjádření pana architekta jasné, že Martin Paštika svůj původní záměr podle rady pana architekta upravoval. Kdyby tedy Martin Paštika přišel se svým původním záměrem a nevyužil poradního hlasu městského architekta, tak by se svým návrhem zřejmě neuspěl.

   

   

         Takže žádná lež, jak uvádí v reakci na můj článek Martin Paštika. I nadále se ukazuje, že v městem vyhlášené „souteži“ rozhodně neměli všichni uchazeči stejné podmínky.

   

         Níže uvádím v plném znění vyjádření pana Reného Dleska a omlouvám se mu, že jsem ho uvedla jako autora návrhu.

   

         „Ako mestský architekt je mojou primárnou povinnosťou poradiť komukoľvek, právnickej či fyzickej osobe, úradu či súkromníkovi na území Vimperka, a to podľa môjho najlepšieho odborného vedomia, skúseností a znalostí, v tom, aby výsledok jeho stavebného zámeru bol v rámci daných okolnosti čo možno najkvalitnejší. Akýkoľvek stavebný zámer budovaný v urbanizovanom prostredí totiž nemá prinášať úžitok len samotnému stavebníkovi, ale či chce alebo nechce, má presah i do spoločného verejného priestoru a v dlhodobom horizonte formuje náš vkus i vnímanie. Pôsobí na všetkých, ktorí sa v jeho blízkosti žijú či pohybujú sa. Toto pôsobenie môže byť v závislosti od kvality výsledku stavebného zámeru neutrálne, pozitívne alebo negatívne.

   

         Pán Paštika, z pozície súkromného stavebníka, ma ako mestského architekta  oslovil ohľadne vyjadrenia názoru na už spracovaný návrh úpravy chatiek v areáli Vodník. Existujúce chatky mal v tej dobe v prenájme. Navrhované chatky by v rámci jeho zámeru mohli nahradiť existujúce chatky na existujúcom pôdoryse, a to za účelom zvýšenia nielen ich estetickej hodnoty ale i kvality poskytovaného ubytovania. K návrhu, ktorý mi predstavil, som sa vyjadril pomerne kriticky v oboch rovinách zamýšľaného cieľa - teda ich estetickej úrovne i funkčnosti a súčasne som mu poradil, akoby som poradil komukoľvek inému, aby sa so spracovaním vstupného návrhu takého zámeru obrátil na profesionála, ktorý dokáže tieto požiadavky zohľadniť spôsobom, ktorý dokáže uspokojiť požadované ciele. Pánovi Paštikovi som preto odporučil viacero kvalitných českých architektonických ateliérov na ktorých sa môže obrátiť, mimo inými i architekta Jakuba Vaška. Pán Paštika sa vplyvom mojej kritiky jeho návrhu chatiek rozhodol, že jedného z architektov osloví a rozhodol sa pre pána Vaška s tým, aby mu vypracoval návrh nový. V pomerne veľmi krátkom časovom úseku, kratšom ako mesiac, pán architekt Vašek nový návrh chatiek spracoval. Pán Paštika ma i v prípade tohto nového návrhu požiadal o vyjadrenie môjho odborného názoru, čo som následne urobil.“

   

   

  Věra Vávrová 

   

   


   

  Sdílet