Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Arboretum má budoucnost


  ... a ukáže už brzy hezčí tvář

   

  Arboretum – dendrologická zahrada, zahrada živých dřevin. Najdeme v ní druhy známé a běžné, neznámé nebo již zapomenuté. Smysl je u všech podobný, liší se jen obsahem podle geografického umístění.
  Co je tedy smyslem zakládání arboret? U vědeckovýzkumných je to uchování dřevin pro výzkum a pěstění, poznávání a vyhodnocování. Podobně jako u toho vimperského, založeného v roce 1959, které původně sloužilo žákům lesnické školy pro výuku. Dnes je plně otevřeno pro veřejnost a postupně tu vzniká klidová příměstská rekreačně-relaxační zóna s možností aktivního odpočinku.

   

  Vimperské arboretum leží v blízkosti centra, zámku, bývalého letního kina s dětským hřištěm. Najdeme v něm druhy dřevin a keřů domácích i cizokrajných, kromě toho dnes i květiny a trávy. Ovšem nic není věčné a bezúdržbové. A botanická zahrada, nebo chcete-li dendrologický fond, vyžaduje značnou péči, aby plnil svůj účel. Nejinak je tomu ve Vimperku. Letos, právě teď o prázdninách, projde celý areál proměnou.

   

  S vedoucím odboru životního prostředí MÚ Vimperk Ing. Josefem Kotálem a Ing. Ivanou Tumovou (ochrana přírody a krajiny, kácení dřevin, městská zeleň) jsme hovořili o připravovaném projektu Revitalizace arboreta a letního kina ve Vimperku:

   

  JK: „Proč jsme tenhle projekt vůbec začali realizovat? Vimperské arboretum patřilo lesnické škole. Po jejím zániku zůstalo takříkajíc bezprizorní. I když ho do správy převzala lesnická škola v Písku jako 'nástupce' vimperské školy, tak arboretum, i vzhledem ke vzdálenosti školy od něj, zůstalo bez pořádné péče. Město se začalo zajímat o možnost, jak se může podílet na jeho záchraně, protože jsme nechtěli dopustit jeho úplný zánik. Dohodli jsme se s píseckou školou, že Vimperku arboretum, majetek Jihočeského kraje jako zřizovatele Lesnické školy v Písku, pronajme. Samozřejmě udržování cizího majetku v provozu a s potřebou investic mnohdy vyšších objemů je problematický. I z hlediska přístupových a vlastnických práv. Ze strany kraje je ochota převést arboretum do vlastnictví města, ale vázne zde blokace církevního majetku, do něhož areál spadá. Druhá plocha, bývalé letní kino, na arboretum přímo navazuje. Letní kino se v době fungování lesnické školy předělalo na dětské hřiště a mělo podobný osud jako arboretum – s koncem školy, která ho spravovala a vybavila herními prvky, víceméně i hřiště 'dožilo' a je nefunkční. V tomto případě je ale majitelem pozemku město, takže tady jsou možnosti údržby, včetně investic, lepší. Město mělo snahu se o hřiště starat a udržovat ho v provozu - znovu ho částečně dovybavilo, ale přesto nebylo možné se jím více zabývat zejména z důvodů nedostatku finančních prostředků. V této chvíli má tedy město ve správě oba pozemky, proto jsme začali přemýšlet, co s prostorem jako s celkem. Chceme arboretum uchovat jako klidovou a poznávací zónu pro veřejnost a bývalé letní kino jako místo pro využití volného času, zejména pro rodiny s dětmi – hry a pobyt venku. Původně jsme doufali, že uspějeme se žádostmi o grant na kraji. Bohužel se tak nestalo a tak jsme hledali další alternativu – podali jsme žádost přes MAS Malenice a uspěli jsme."

   

  A jak to vypadá s financováním a dodavatelskou firmou?

  IT: „V současné době máme podepsanou smlouvu se Státním zemědělským intervenčním fondem, z něhož jsme získali dotační titul na projekt. Zhruba před měsícem proběhlo výběrové řízení na dodavatele prací – vyhrála firma Park Plus Ing. Václav Šmejkal z Milevska s nabídkovou cenou 487,5 tis. korun. Realizace bude probíhat právě teď v letních, prázdninových měsících s tím, že některé terénní a výsadbové práce budou dokončeny v září.

  Projekt revitalizace celého areálu počítá s doplněním inventáře ve smyslu osazení přírodními lavičkami při cestách (odpočinková místa), vybavením cvičebními prvky podporujícími mobilitu a relaxaci pro seniory na klidnějším místě, zážitkovou a poznávací trasou vybavenou informačními tabulemi dojdete na místa určená jako zázemí pro děti a rodiny s dětmi (bývalé letní kino). Ta budou vybavena přírodními herními prvky. Jako vhodné doplnění tras arboreta, se kromě informačního systému jeví i doplňky v podobě dřevěných soch. Veškerý mobiliář je plánovaný z takových materiálů a v takovém provedení, aby jako masiv odolal pokusům vandalů. Informační dostupnost zajistí systém infotabulí a pak jednotlivé popisky u některých nejzajímavějších dřevin.
  Celkem na trasách vedoucích arboretem vznikne 6 odpočinkových míst, 6 infopanelů, kromě toho v klidových zónách samostatné posezení. Zajímavý bude vrbičkový altán, který opravdu vyroste ze zasazených vrb. Celkově zeleně přibyde, i když to možná zpočátku nebude tak patrné. Nutný údržbový zásah prostor prosvětlí, zpřístupní a uspořádá. Ale návštěvníci o nic nepřijdou."

   

  Koncept projektu počítá s vytvořením funkční příměstské klidové i aktivizační zóny (senioři) i místy parkového typu. Budou ji moci využívat návštěvníci všech generací, na vycházky školky, školy, jako „studijní materiál" badatelé přírodovědci. Nové, nebo nahrazené budou některé okrasné keře, dřeviny, kapradiny, trvalky a trávy.
  Na ploše téměř dvou hektarů tak město zhodnocuje jedinečnou devizu v podobě nabídky trávení času „v přírodě ve městě". Určitě takovou možnost přivítají stálí obyvatelé i příležitostní návštěvníci města. Lokalita bude přístupná pouze pro pěší a pro maminky s kočárky, nikoliv na kolech. Povolení vstupu psů je zatím nedořešenou otázkou.

   

  JK : „Pořád zvažujeme, jakým způsobem toto upravit. Jednoznačně na plochy určené pro hry dětí nebude povolen vstup se psy. Jiná věc ale je procházková trasa arboretem. Zatím je tato otázka otevřená. Je třeba zvážit všechny možnosti a rizika – od bezpečnosti přes údržbu, úklid apod."

   

  Zvýšený pohyb lidí v lokalitě bude vyžadovat kontrolu nad dodržováním veřejného pořádku a bezpečnosti. Tu by měla provádět městská policie v rámci pravidelných kontrol města, v případě potřeby a po vysledování pohybu i častěji. Areál bude volně přístupný, určený primárně pro denní provoz, takže projekt v této fázi nezahrnuje vybudování veřejného osvětlení.

   

  O tom, že Vimperku i většině jeho obyvatel záleží na tom, jak město vypadá, svědčí i to, že město se opět dostalo, ale tentokrát jako jediné jihočeské, do finále soutěže o nejlepší odpadové hospodářství za rok 2012, kterou každoročně vyhlašuje společnost EKO KOM. V předchozím roce Vimperk získal v této soutěži prvenství, letos si putovní Křišťálovou popelnici a šek na 150 tisíc korun odnesli zástupci Olomouce.

   

  Andrea Staňková

   

  Ilustrační obrázek brslenu evropského - foto Wildfeuer

  Sdílet