Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Filmová soutěž Naturvision odstartovala!


   

  V souvislnaturvision cisteosti s letošním 13. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž.

  Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. lednu 2013.

  Filmy je možné přihlásit do 3. března 2014.

   

  KATEGORIE:

  Německá filmová cena o ochraně životního prostředí

  Cena bude udělena německému filmu, který ukazuje mimořádný způsob ochrany životního prostředí a spojitost s ekologií. Udělena bude první a druhá cena.

   

  Cena „divoká příroda“

  Cena bude porotou udělena filmu, který nejlépe ukáže propojení témat zvířata a příroda. Udělena bude první a druhá cena.

   

  Nejlepší kamera

  Cena bude porotou udělena v případě použití kamery zvláštním způsobem, což přispěje k umělecké a estetické kvalitě filmu.

   

  Nejlepší příběh

  Cena pro film, který ukáže neobyčejný příběh a nekonvenční dramaturgii.

   

  Cena za filmovou muziku

  Cena bude udělena filmu, který bude výjimečný doprovodnou hudbou, která bude zkomponována přímo pro samotný film.

   

  Filmová cena Bavorska

  Cena bude udělena filmu, který bude realizován bavorskými filmaři nebo v bavorské produkci nebo filmu, který se bude věnovat Bavorsku (cena bude udělena během Filmových dnů Bavorský les).

   

  Nejlepší dětský film

  Cena pro film, který zaujme děti a ukáže spojitost s přírodou a ochranou životního prostředí.

   

  Cena „nováčka“

  Cena pro mladé, jejichž příspěvek inovačně a přesvědčivě splní dané téma. Délka a filmový žánr u této kategorie nehrají žádnou roli. Tato cena je určena pro studenty/učně v oblasti médií nebo pro absolventy s jejich prvními produkcemi.

   

  Cena mládežnické poroty

  Mládežnická porota si z přihlášených filmů vybere svého favorita.

   

  Cena publika

  Každý z návštěvníků festivalu dává hlas svému nejoblíbenějšímu filmu.

   

  Zvláštní cena poroty

  Tuto cenu udělí porota filmu, který se podrobně a srozumitelně bude zabývat tématem biodiverzita.

   

  Čestná cena

  Cena bude propůjčena osobě nebo organizaci, která se dlouhodobě věnuje oblasti příroda, životní prostředí a ochrana životního prostředí, a to zpravidla v oblasti médií. O cenu se není možné ucházet; cena nebude udělována pravidelně.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  PODMÍNKY ÚČASTI:

  1. Filmová soutěž je určena pro filmové společnosti i nezávislé filmaře z celého světa. Přijímány jsou dokumenty, které jsou spjaty s tématem přírody, zvířat, lidí nebo životního prostředí.

   

  2. Každý film může být přihlášen do více kategorií, které jsou součástí přihlašovacího formuláře. Porota má možnost změnit zvolenou kategorii. Přihlašovací poplatek pro první kategorii je 40 Euro, pro každou další 20 Euro. Poplatek je odváděn za každý film.

   

  3. Žáci a studenti, kteří svůj film přihlásí do kategorie „Cena nováčka“, zaplatí poplatek 20 Euro. U této kategorie přiložte také písemné potvrzení.

   

  4. Pro přihlášení musí být zaslán vyplněný a podepsaný přihlašovací formulář spolu s následujícími přílohami:

  - DVD k předvýběru (případně Blu-ray),

  - synopse o rozsahu 50 – 80 slov v němčině a angličtině (pro popis filmu v programu festivalu),

  - kompletní a detailní seznam všech spoluúčinkujících a dalších účastníků,

  - krátký životopis a filmová produkce režiséra,

  - alespoň 3 fotky produkce (rozlišení 300 dpi); zasláním fotografií je udělen souhlas s jejich použitím pro účely reklamy a ilustrační účely,

  - u filmů, které nejsou namluveny v němčině nebo angličtině, dialogový list v němčině nebo angličtině,

  - případně také novinové výstřižky,

  - provedená úhrada ve výši přihlašovacího poplatku,

  - případně potvrzení o vzdělání (kategorie „Cena nováčka“).

  Veškeré přílohy (fotky a texty) zasílejte prosím v digitální formě (CD, DVD). Uvedené přílohy nebudou vráceny. Nezasílejte žádné filmové kopie, originální obaly nebo jiné originály. Zaslání všech příloh je povinné a je součástí přihlášení. Není akceptováno zaslání na dobírku. Vedení festivalu nepřijímá také žádné zásilky, u kterých nebyli zaplaceny daně a clo a nepřebírá za ně odpovědnost.

   

  5. Účastník uděluje spolu s přihlášením souhlas k adekvátnímu použití nebo rozmnožení fotografií pro účely soutěže a propagaci festivalu (i na internetu).

   

  6. Účastník dává spolu s přihlášením souhlas k zveřejnění jeho produktu ve video knihovně. DVD (Blu-ray) zůstanou součástí knihovny.

   

  7. Účastník soutěže dává spolu s přihlášením bezplatný souhlas k použití 3 minutové ukázky filmu pro propagaci soutěže (festivalu) v televizi a na internetu.

   

  8. Kopie všech zaslaných filmů jsou po dobu festivalu pojištěny. Touto dobou se rozumí doba od doručení až po předání ke vrácení (letecké společnosti, spedici, poště nebo německým drahám).

   

  9. Náklady na zaslání do Ludwigsburgu přebírá odesílatel. Náklady na vrácení přebírá vedení festivalu. Zásilky ze zahraniční jsou označeny znakem „Dočasné použití. Jen pro kulturní účely. Zásilka nemá žádnou obchodní hodnotu“.

   

  10. Součástí festivalu jsou filmové dny v Bavorsku a festival ve Vimperku, při kterých jsou promítány jak vítězné filmy, tak filmy vybrané pořadateli. Současně se zasláním filmů uděluje účastník souhlas s produkcí daného filmu v Bavorsku a na festivalu ve Vimperku.

   

  11. Vedení festivalu organizuje ve spolupráci s různými institucemi akci „Best-Of-NaturVision“, při které jsou promítány jak vítězné, tak ostatní výborné filmy. Cílem je propagace nejen festivalu, ale také filmů o přírodě, zvířatech a ochraně životního prostředí. Tato akce je, tak jako celý festival, nekomerční. Při přihlášení souhlasí účastník s promítáním jeho filmu na této akci.

   

  12. V soutěži jsou udělovány, na základě rozhodnutí odborné poroty, různé ceny. Rozhodnutí poroty je konečné.

   

  13. Vedení festivalu jmenuje členy poroty.

   

  14. Rozhodnutí o účasti v soutěži je na základě pravidel. V případě, kdy se porota nemůže jednohlasně dohodnout, má vedení festivalu poslední slovo. V pochybných (nejistých) případech platí německé předpisy.

   

  15. Soud sídlí v Ludwigsburgu.

   

  16. Další informace obdržíte na:

  NaturVision Filmfestival, Forstwaldstrasse 6, D-94556 Neuschönau, Tel: +49 – 85 58-97 39-0, fax: +49 – 85 58-97 39-26, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ilustrační foto Naturvision 2013

   

   

  banner pocasi

  Sdílet