Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Vyjádření a ohlédnutí


  VYJÁDŘENÍ: V únorovém vydání Vimperských novin bylo slíbeno vyjádření k Výroční členské schůzi Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., MO 5 Vimperk.

   

  Jednání se konalo v sále MěKS Vimperk, zúčastnilo se jej 97 členů organizace, zástupci Města Vimperk starosta Ing. B. Petrášek a zástupce OO STP Prachatice pan A. Sobotovič.

   

  Po shrnutí práce uplynulého roku mělo dojít k volbě nového výboru organizace na další funkční období po dobu pěti let. Přítomní členové měli zvolit členy výboru, zástupce na Okresní konferenci STP v Prachaticích a vybrat mezi nově zvolenými členy výboru předsedu organizace. S námitkou vystoupil pan Jaroslav Král a napadl systém voleb. Během svého vystoupení nařkl bývalý výbor (jehož členem byl v různých funkcích více než deset let). Napadl všechny členy výboru za předem připravené zápisy z jednání a osočil všechny, kteří manipulovali s financemi. Revizní komisi nařkl za špatně prováděné kontroly a v neposlední řadě napadl zástupce OO STP pana Sobotoviče za činnost Krajské org. v letech, kdy ještě nebyl zástupcem výboru KO STP. Podotkl také, že rekondiční pobyty Okresního výboru jsou zabezpečovány přes další organizace (Červený kříž, CK, Centra denních služeb a další). Nabídek pobytů mohou využít členové všech organizací okresu Prachatice a pro naplnění kapacity i nečlenové. Dále žádal revizní kontrolu vyšších orgánů, která byla provedena k 3. 2. 2013. Po domluvě s účetní organizace svazu paní Marií Bendovou, je možné nahlédnout do materiálů s vyúčtováním. Takovéto jednání nevím, jestli je možné omlouvat. V dnešní společnosti by se člověk nad takovýmto jednáním měl zamyslet. Myslím si, že omluva by v tomto případě byla vhodná.

   

   

  Nyní pár slov k ohlédnutí za uplynulými pěti roky

   

  V uplynulých letech se činnost organizace odvíjela v zapojování všech postižených nejenom z Vimperka a spádových obcí, ale i okolí. Do činnosti se zapojili i občané ze Zdíkova, Stach, Svaté Maří, Šumavských Hoštic a Horní Vltavice. V rámci této „cesty" byly za finanční podpory města zajištěny výstavy 30. Dnů neziskových organizací seniorů a osob s handicapem, na nichž měly možnost všechny společnosti zabývající se o tělesně, duševně postižené a seniory představit svoji činnost. Již sedm let mají možnost členové navštěvovat ve dnech Hydroterapie bazén a termální lázně v Německu a využívat i vířivku v Amber hotelu Anna. Díky schváleným projektům v letech 2009-2011 na tyto akce přispěl i Dispoziční fond v programu Cíl 3. Pro rehabilitační cvičení pod vedením fyzioterapeuta a jógy jsme potřebovali vybavení (karimatky, míče), které bylo rovněž financováno z daných projektů.
  Velké oblibě se těší návštěvy celostátní výstavy Hobby, spojené s nákupem v Českých Budějovicích. Při kulturních akcích členové shlédli všechna činoherní představení na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Navštívili a prohlédli si hrady a zámky v okolí, některé prohlídky byly obohaceny o divadelní představení. S panem M. Skolkem měli možnost navštívit soukromé sbírky, poznat blízké okolí Vimperka, objet největší přehradní nádrž v ČR – Lipno. S panem F. Kadochem navštívili Šumavu z německé strany. Na akcích STP se podílí také členové jiných organizací (Senior klub, Vojenští důchodci, Svaz diabetiků a další). Využili jsme nabídku centra STROOM Dub, kde jsme se mohli zapojit do činností terapeutických dílen, někteří měli možnost delšího pobytu. Členové měli možnost strávit ve STROOMu Dub více dnů mezi klienty s podobnými osudy. Někteří se zapojili do každodenní činnosti a stali se klienty. Mezi aktivity svazu byly zahrnuty besedy týkající se tělesně postižených, ale bohužel odezva byla minimální i přes veškerou publicitu.

   

  Členové se mohli účastnit RP z nabídky OO STP v Prachaticích, jako jsou pobyt v Mariánských Lázních, Podhajské, Albě Adriatice, Sezimově Ústí a v penzionu na Lipně. Pobyty probíhají pod dohledem odborných pracovníků. V programu jsou zahrnuty rekondiční cvičení a plavání, RHB procedury, vycházky. Někteří členové prožili překrásná odpoledne s dalšími osobami s podobnými osudy na plese pro postižené v Praze a při Setkání bez hranic v Prachaticích. Na těchto akcích se setkali s populárními osobnostmi. Za finanční podpory organizace byla dotována doprava a vstupné na některé kulturní akce.

   

  Zastávám názor, že duševně a tělesně postižení nejsou nemocní a mají stejná práva jako my ostatní, mohou žít stejně hodnotný život. Neměli bychom se pozastavovat nad osobami s tímto osudem, vždyť nikdy nevíme, kdy taková situace nás může potkat.

   


  Za MO STP Vimperk

  Marie Hadravová

   

  revizevyuctovani

   

   

  Dodatek k odezvě na revizní zprávu k 19.1.2013

   

   

   

  Odpověď na četné dotazy ohledně odměn MO STP ve Vimperku do 19.1.2013

   

  Sjednané pobyty (OV STP v spolupráci s vimperskou organizací) přes tuzemské CK s ohledem na cenu – kde vždy se vybíralo z výhodných nabídek.

   

   Odměny záležely na podmínkách CK a byly dány Smlouvou ke každému pobytu.

   

   

   

  Vyúčtování RP Itálie 2012                                                     Vyúčtování  RP Bük Fürdo

   

   

   

  Vybráno                                    446 680,-                                                              Vybráno                 204 110,-

   

  Zaplaceno                                 415 110,-                                                              Zaplaceno CK        177 150,-

   

  Rozdíl                                           31 570,-                                                         Doprava                    26 500,-

   

  Odečteno naZvon+ OV             24 000,-                                                                Řidič pobyt. taxa         163,-

   

  Zůstatek MO STP Vimperk     7 570,-                                                                    Zůstatek                        297,-

   

     

   

   

   

  RP Itálie 2009, 2010, 2011 – odměny od CK pro zadavatele pobytu tj.

   

   

   

  2009 -  zůstatek 14 270,            2010 – zůstatek 15 600,-     2011 – zůstatek 14 700,-

   

  Tyto akce byly jsou zřizovány spolu s OV STP.

   

   Odměny z těchto akcí zůstaly MO STP Vimperk i za roky 2009-2012.

   

   Pro srozumitelnost pro občany, kteří se tázali ,,Proč organizace dala příspěvek na nový zvon pro Vimperk“?

   

   Odměna z CK za pobyty v Itálii byla výše již uvedeno 31 570,-. VČS odsouhlasila přispět finanční částkou( také výše uvedeno) na Městský zvon, pro který v současné době mají možnost občané vybrat jméno. Při VČS  měli možnost se zapsat na listinu a nechat zveřejnit  své jméno na pamětní desce – využili dva přítomní.

   

  Zápis o provedené revizi účtu místní organizace Svazu tělesně postižených Vimperk.

   

  Dne  10 ledna 2013 byla provedena revize účetních dokladů za rok 2012

   

  Revizi provedli: Ing. Stanislav Janda, Marie Brejchová, Václav Frühauf.

   

  Za místní skupinu svazu: Marie Hadravová – předsedkyně

   

                                                Hana Malíková – pokladní

   

  Bylo provedeno porovnání  dokladů  na účetní knihu pokladny, porovnání příjmů a výdajů, odsouhlasení výpisů z banky a kontrola valutové pokladny. Zároveň byla posuzována hospodárnost výdajů, převody na a z běžného účtu, návaznost výběrů od členů.

   

  Při kontrole nebyly shledány nedostatky ve vedení evidence.

   

  Stav financí na konci roku: na běžném účtu  59 173,62 Kč, v pokladně 37 231,- Kč a 598,05 Euro.

   

   

   

   V tištěné a podepsané podobě je možné k nahlédnutí u vedení MO STP Vimperk.

   

   

   

                                                                                          18.3. 2013  M. Hadravová

   

  Sdílet