Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Dodatek k odezvě na revizní zprávu k 19.1.2013


  REAKCE MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH VIMPERK: Odpověď na četné dotazy ohledně odměn MO STP ve Vimperku do 19.1.2013   (jejich ohlédnutí a hodnocení minulého orku jsme zveřejnili zde)

   

   

  Dodatek k odezvě na revizní zprávu k 19.1.2013

   

   

  Sjednané pobyty (OV STP v spolupráci s vimperskou organizací) přes tuzemské CK s ohledem na cenu – kde vždy se vybíralo z výhodných nabídek.

   Odměny záležely na podmínkách CK a byly dány Smlouvou ke každému pobytu.

   

  Vyúčtování RP Itálie 2012                                                     Vyúčtování  RP Bük Fürdo

   

  Vybráno                                    446 680,-                                                              Vybráno                 204 110,-

  Zaplaceno                                 415 110,-                                                              Zaplaceno CK        177 150,-

  Rozdíl                                           31 570,-                                                         Doprava                    26 500,-

  Odečteno naZvon+ OV             24 000,-                                                                Řidič pobyt. taxa         163,-

  Zůstatek MO STP Vimperk     7 570,-                                                                    Zůstatek                        297,-

     

   

  RP Itálie 2009, 2010, 2011 – odměny od CK pro zadavatele pobytu tj.

   

  2009 -  zůstatek 14 270,            2010 – zůstatek 15 600,-     2011 – zůstatek 14 700,-

  Tyto akce byly jsou zřizovány spolu s OV STP.

  Odměny z těchto akcí zůstaly MO STP Vimperk i za roky 2009-2012.

  Pro srozumitelnost pro občany, kteří se tázali ,,Proč organizace dala příspěvek na nový zvon pro Vimperk“?

  Odměna z CK za pobyty v Itálii byla výše již uvedeno 31 570,-. VČS odsouhlasila přispět finanční částkou( také výše uvedeno) na Městský zvon, pro který v současné době mají možnost občané vybrat jméno. Při VČS  měli možnost se zapsat na listinu a nechat zveřejnit  své jméno na pamětní desce – využili dva přítomní.

   

  Zápis o provedené revizi účtu místní organizace Svazu tělesně postižených Vimperk

   

  Dne 10 ledna 2013 byla provedena revize účetních dokladů za rok 2012

  Revizi provedli: Ing. Stanislav Janda, Marie Brejchová, Václav Frühauf.

  Za místní skupinu svazu: Marie Hadravová – předsedkyně

  Hana Malíková – pokladní

  Bylo provedeno porovnání dokladů na účetní knihu pokladny, porovnání příjmů a výdajů, odsouhlasení výpisů z banky a kontrola valutové pokladny. Zároveň byla posuzována hospodárnost výdajů, převody na a z běžného účtu, návaznost výběrů od členů.

  Při kontrole nebyly shledány nedostatky ve vedení evidence.

  Stav financí na konci roku: na běžném účtu 59 173,62 Kč, v pokladně 37 231,- Kč a 598,05 Euro.

  V tištěné a podepsané podobě je možné k nahlédnutí u vedení MO STP Vimperk.

   

   

  za MO STP Vimperk Marie Hadravová, předsedkyně

   


   

                                                                                         

   

  Sdílet