Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Sněmovní výbory navštívily na pozvání Svazu obcí Šumavu


  Ve středu 10. dubna přijely na Šumavu na pozvání Svazu obcí Národního parku Šumava dva sněmovní výbory - výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a zemědělský výbor. Na setkání byli pozváni starostové šumavského regionu, zástupci Plzeňského a Jihočeského kraje a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Na jednání se sice domáhali vstupu někteří přírodovědci a aktivisté, ale po vysvětlení snad pochopili, že se jedná o neveřejné jednání a svou přítomností mohou osvěžit oficiální zasedání sněmovních výborů, které se uskuteční po neveřejném jednání. Sice z mediálních výstupů usuzuji, že to nepochopili, ale to už přisuzuji k hysterii, která se stává neodmyslitelnou součástí šumavského dění.

   

  Cílem setkání nebylo přemlouvat přítomné poslance k jakékoliv podobě zákona o Národním parku Šumava. Poslanci byli ale regionem požádáni, aby byla tímto zákonem stanovena jasná a neměnná pravidla a aby mimo diskutovanou péči o lesní ekosystémy zákon řešil i jiné stejně závažné, ne-li závažnější specifické problémy Šumavy. Cílem tedy bylo seznámit poslance s problematikou života lidí na Šumavě, která je bezpochyby všem těm, kteří se, ač nezváni, na jednání vlamovali, zcela lhostejná.

   

  Cílem nebylo ani získávat jakýkoliv názor poslanců na problematiku šumavského národního parku. Šumavští starostové mají dost své práce, než aby se věnovali politickému lobbingu, nebo si u politiků vynucovali, že pouze jejich názor je ten správný. Jsou volenými zástupci a principy přímé demokracie jsou jejich každodenní povinností.

   

  Zákonodárný proces v demokratické zemi spočívá v tom, že konečnou podobu zákona nehlasuje ta či ona zájmová skupina, ale volený Parlament České republiky. Je smutnou realitou, že zákon o Národním parku Šumava si uzurpuje úzká skupina, která ač volá po demokratických právech, tak je pro jiné neuznává, lidskou slušnost nevyjímaje.

   

   

  Antonín Schubert,
  starosta Modravy, předseda Svazu obcí NP Šumava

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #2 Sulla 2013-04-21 07:51
  Pane prof. Kindlmanne.
  To máte tak, pan starosta je v jádru velmi citlivá duše. Se všemi tvory na této planetě to myslí vážně dobře... a nyní vážně, od člověka tohoto "formátu" se opravdu nedá čekat nic jiného než hysterické reakce na jakýkoli podnět. Pokud se někdo cítí ohrožen svou malostí, vždy takto jedná. Držím Vám palce ve vašem konání pane profesore.
  Citovat
   
   
  #1 Pavel Kindlmann 2013-04-16 22:19
  Proti výrokům pana Schuberta zveřejněných v článku "Sněmovní výbory navštívily na pozvání Svazu obcí Šumavu" o tom, že "na jednání se domáhali vstupu někteří přírodovědci a aktivisté" a "kteří se, ač nezváni, na jednání vlamovali" se důrazně ohrazuji. Pravda je zcela jiná.

  Na jednání na Modravě jsme přišli ještě s jedním univerzitním profesorem proto, že jsme se zde chtěli zúčastnit společného jednání dvou výborů parlamentu ČR . Dle pozvánek, vyvěšených dosud na webových stránkách PS PČR, bylo toto jednání součástí schůzí obou těchto výborů, které jsou ze zákona veřejně přístupné. Chtěli jsme tedy pouze využít nám zákonem daných práv. V zákoně nikde nestojí, že o povolení účasti na schůzích výborů PS PČR je nutné požádat starostu Modravy, ani to, že starosta Modravy určuje, zda zasedání výborů parlamentu jsou či nejsou veřejná.

  Na jednání jsme se nijak "nevlamovali" - pouze jsem starostu Modravy upozornil na výše uvedené skutečnosti, a když trval na svém, spořádaně jsme čekali venku na příchod poslanců, aniž bychom s ním dále jednali, neboť za kompetentní rozhodovat o našem přístupu na jednání výborů PS PČR jsme považovali poslance, nikoli starostu nějaké šumavské obce.

  Jednání starosty Modravy i jeho následný článek proto považuji za zcela zbytečně a bezdůvodně konfrontační. K takovému jednání jsme mu nedali žádný důvod a ani on neměl právo o naší přítomnosti na schůzi výborů PS PČR rozhodovat. Pokud došlo k nějaké změně programu, mohl nás o ní bez hysterie informovat tak, jak to po svém příchodu učinil předseda zemědělského výboru, p. Lukša. Svým hysterickým výstupem prokázal starosta Modravy místním obyvatelům medvědí službu, protože věci se pochopitelně ujali přítomní novináři a ukázali pana starostu - jakožto reprezentanta místních obyvatel - veřejnosti ve světle, které si díky svému nepřístojnému hysterickému chování sám vytvořil. Pokud pan Schubert mluví o lidské slušnosti, měl by se především jako slušný člověk chovat on sám.

  Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
  CVGZ Akademie věd ČR
  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
  Citovat