Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Dodržování vyhlášek - starost pouze úředníků?


  Měli by zastupitelé a především starosta a místostarostka nechat dodržování vyhlášek na státní správě čili na úřednících městského úřadu, nebo by neměli být lhostejní k možnému (podle Milana Straky v jeho diskuzním vystoupení na dubnovém zastupitelstvu zjevnému) porušování stanovených pravidel? Milan Straka, majitel KD Cihelna, se přiklání k variantě číslo dva. 

   

  Vyplynulo to z jeho příspěvku v části dubnového zasedání vimperského zastupitelstva věnované diskuzi. Přinášíme jeho názor, který přednesl před vimperskými zastupiteli, v plném znění. Jen neuvádíme jím uváděný druhý příklad nedodržení předpisů, ale popis je obdobný jako v prvním případě, který citujeme. 

   

   

   

  Vážení přítomní,

  předpokládám, že naprosté většině z vás neunikly diskuse na internetovém portálu vimperk.eu týkající se především výběru poplatku ze vstupného, ale i práce MěÚ.


  Rozhodně je to známo panu starostovi a paní místostarostce, protože na to nepřímo reagovali vyjádřeními pro Prachatický deník uveřejněnými v článku publikovaném 3. dubna. V otázce poplatků z kulturních akcí se dle nich odráží jistá rivalita dvou provozovatelů, kteří si mezi sebou dělají naschvály a město zneužívají jako nástroj boje jednoho proti druhému.


  Na vině je prý také to, že ve vyhlášce nejsou žádné sankce. Jinak je věc v pořádku, obdobnou vyhlášku mají i v mnoha dalších obcích.


  Ani slovo o nedostatcích práce pracovníků MěÚ a jejich rozhodujícím podílu na tristním stavu správy poplatku. Ani slovo o podílu zastupitelů a vedení města na porušování práva ve městě. Nezaregistroval jsem žádnou avizovanou diskusi s pořadateli, ke které jsem se nabízel již v lednu, ani pokus o nalezení shody v dané otázce. Vedení města se cítí dotčeno mým dotazem, zda dotyční pracovníci MěÚ ve skutečnosti nejednají ve smyslu jejich přání či pokynů. Odmítají, že by jakkoliv zvýhodňovali jednu ze stran svojí podporou.


  To není pravda. Formálními autoritami svých funkcí a postavení se nijak nestaví proti porušování zákonných předpisů některými ze zúčastněných. Naopak svojí účastí na akcích svým způsobem legalizují porušování dopravních, hygienických, hlukových i protipožárních předpisů. Cožpak by se kterýkoliv ze zaměstnanců MěÚ opovážil zasahovat na /proti/ akci, které se účastní lidé z vedení města, nebo dokonce sám pan starosta?


  Buďme konkrétní a podívejme se například na jednu oblast, na kterou již dlouhou dobu poukazuji – překračování povolených kapacit sálů a budov. Jedná se především o sál ve Zlatá hvězdě i o hotel celý. Od jeho znovuotevření jsou tamní kapacity opakovaně úmyslně překračovány. Kapacita sálu je 130 osob.


  Již první významnější koncert s Lucií Bílou – přes 240 diváků, Marta Kubišová 168 osob, diskotéky a rockové koncerty – až 400 osob, maturitní plesy – až 300 osob. Opakuji v sále s kapacitou 130 osob včetně vystupujících a obsluhy. Od října 2009 žádný efektivní úkon, který by tomu zamezil.

   


  Z přehledu významnějších akcí chci zde uvést dvě:


  1. Maturitní ples 8G konaný ve ZH 01.02.2013


  Radou rodičů při Gymnáziu a Střední Odborné škole ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69

   

  podrobnosti k akci níže kurzívou

   

  2. Nejlepší sportovec okresu Prachatice v roce 2012 konaný ve ZH 11.02.2013 společností


  DECARO RMG s.r.o.. Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice, IČO 61943762

   

   

  Stojí vám to za to? Problémy současné, ale i ty budoucí a stále narůstající ?


  Stojí Vám to za to, pane Petrášku, paní Martanová, pane Hajníku?


  Stálo Vám to za to, pane Dvořáku, pane Drenčeni a další?

   

   

  Fotografie z maturitního plesu (za účasti zastupitelů):


   

  Fotografie z vyhlášení nejlepšího sportovce Pracahticka (za účasti zastupitelů):


   

   

  Hotel Zlatá hvězda ve Vimperku, 01.02.2013
  Rada rodičů při Gymnáziu a Střední Odborné škole ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69
  Maturitní ples 8G

  Moderátor 1
  hudebníci 5
  personál 17 (3 hl. restaurace, 4 bezp.agentura, 2 šatna, 2 uvaděči, 3 bar rest u sálu, 3 bar sál)

  stoly 124 (7x pro 8 osob, 5x pro 10 osob, 2x pro 9osob)

  ve 20 hodin stužkování
  plně obsazené stoly 124 osoby
  stojící přihlížející za páskou cca 80 osob návštěvníci v sále 204
  personál (bar, ochranka, hudba...) 13
  celkem 217 osob
  povolená kapacita 130 osob
  překročení na 167 %
  přilehlá restaurace a u baru 20 osob
  hlavní restaurace 25 osob
  salonek po celou dobu uzamčen

  Po připočtení vlastních maturantů a vystupující taneční skupiny celkový počet osob
  v 1PP činil cca 300 osob. Povolená kapacita přitom činí 250 osob /je menší než součet
  kapacit jednotlivých místností/.

  Pořadatel byl předem prokazatelně informován o jednotlivých kapacitách.
  Překročení je úmyslné, svévolné a opakované.

   

   

  Podobnou statistiku přidal Milan Straka i k vyhlášení nejlepšího sportovce Prachaticka

   

   

  Z následné diskuze na zastupitelstvu po příspěvku Milana Straky:

   

  Bohumil Petrášek, starosta:

  "Z hlediska požárního je hotel Zlatá hvězda jeden požární celek, takže se může stát, že v jednu dobu je v jedné části objektu více lidí, než je kapacita dané části, a v další je prázdno. To ale není porušování předpisů."

   

  Václav Kokštein, vedoucí odboru výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk:

  "Chci podotknout, že zodpovědnost na dodržování kolaudačního rozhodnutí má vlastník objektu. Fotografie, které jste předložil, jsou důkazy nepřímé, nedokazují překročení kapacity."

   

  Milan Straka:

  "Mimo fotografií a videa můžu překročení doložit výpověďmi dvou nezávislých svědků."

   

  Jaroslava Martanová, místostarostka:

  "Zastupitelé jsou samosprávou města, tedy spravují město a nevykonávají státní správu. Všechna tvrzení, o kterých hovoříte, jsou záležitostí státní správy. Pokud chcete řešení, nebude to řešit samospráva, ale státní správa. Dejte podněty na příslušné úřady a státní správa si Vás pozve k podání vysvětlení. My nebudeme řešit otázky státní správy.

  Žiji ve svobodném státu, proto se budu účastnit akcí, které uznám za vhodné. Nikdy jsem nedělala, a nikdy to dělat nebudu, abych přepočítavala lidi. Já si myslím, že máme tak zodpovědné majitele, kteří ví, jaká je kapacita jejich objektů, a jsou za toto plně zodpovědní.

   

  Milan Straka:

  "Paní místostarostko, vy jste představitelkou města a jestliže tolerujete porušování předpisů, pak je to na pováženou. V tom se odlišujete od obyčejného občana.

   

  Jaroslava Martanová:

  "Já porušuji zákon, že si nespočítám lidi? Nechci, abyste mi na to odpovídal, to byla jen řečnická otázka."

   

  Bohumil Petrášek:

  "Já bych diskuzi ukončil tím, že vyzývám pana Straku, aby si připravil materiály a dal podnět na státní správu, která to bude řešit."

   

   

  (jr)

   


  fotografie poskytl Milan Straka

   

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #10 Marek 2013-04-29 15:32
  Pane Straka, bohužel ani Hvězdu jsem ještě nestihl navštívit. Vimperkem jsem vždy jen projížděl a upřímně, nebýt internetu tak ani netuším, jak KD Cihelna či Hotel Zlatá Hvězda vypadá. Jak jsem již zmínil, nepotřebuji být brán v této diskuzi vážně, jen jsem byl zvědav na Vaší reakci. Děkuji Vám za ní a přeji hezký den :-)
  Citovat
   
   
  #9 Milan Straka 2013-04-27 22:35
  Marku, jak už jsem mnohokrát řekl, především mi jde o rovnost podmínek a to ne jen v podnikání. Ale ani bezpečí úplně cizích lidí v jiném podniku ve Vimperku mi není lhostejné. Pokud se tam něco stane, dopadne to na celý Vimperk i na návštěvnost akcí v Cihelně. Ušlapání při evakuaci školy nelze vyloučit. Jeho pravděpodobnost při dodržení povolené kapacity je minimální, jsou na to dimenzovány, a jednalo by se spíše o důsledek nějaké chyby. Při překračování kapacity pravděpodobnost roste a při mnohonásobném překročení se prakticky stává jistotou. Pokud si pořadatelé ve hvězdě u Vás vybudovali důvěru a zastáváte se jejich jednání jen na základě svého názoru, pak doopravdy dokládáte, že nemáte potřebu být brán v diskusi vážně. Zřejmě diskutujete jen tak z hecu. Nezlobte se, na to nemám čas. Přeji Vám i dalším mladým lidem podobného smýšlení hodně štěstí.
  Citovat
   
   
  #8 Marek 2013-04-26 11:43
  Pane Straka, netvrďte mi, že Vám jde o bezpečí úplně cizích lidí, kteří se navíc v danou chvíli nenachází ve Vašem podniku. Co se ušlapání týká, tak k němu může dojít i v obyčejné škole při vypuknutí nějakého požáru či jiné katastrofy. A jestli chci být brán v diskuzi vážně? To opravdu nepotřebuji, každý má svůj názor na danou situaci. Opravdu mě ale mrzí, že nejsem místní a nejsem více zasvěcen do místního dění ;-) A Důvěrou v pořadatele? Tou mě nikdo nenaočkoval, důvěru si jednotliví pořadatelé budují sami :-)
  Citovat
   
   
  #7 Josef 2013-04-26 11:33
  Já myslím, že nejdůležitější je asi to, že sál ve Hvězdě byl zkolaudován na kapacitu 130 osob. Pokud je neustále kapacita překračována, je to jednoznačné porušování kolaudačního rozhodnutí, o bezpečnosti účastníků nemluvě. Je mi proto s podivem, že to nikomu z úřadu nevadí, že toto selhání nikoho z kompetentních netrápí. Nechci se rouhat, ale co když to tam někdy chytne nebo se stane něco životu nebezpečného, co pak budou dělat všichni ti, co to tolerují a zavírají nad tím oči?
  Citovat
   
   
  #6 Milan Straka 2013-04-25 22:14
  Marku jste adept na ušlapání při prvé panice. Pokud chcete být v diskusi brán vážně, tak nehovořte o dojmech, ale o poznatcích doložených fakty. Také by mne zajímalo, kdo Vás naočkoval tou bezmeznou důvěrou v pořadatele a v to, že zákony jsou zbytečné.
  Citovat
   
   
  #5 Marek 2013-04-25 17:51
  Nejsem místní, ale zůstává mi nad tím vším rozum stát. Myslím si, že objekty ve kterých se děje kulturní dění by se měly navzájem podporovat. Poukazovat na maturitní ples studentů mi přijde navíc ubohé. Pokud bylo studentů pár, nevidím důvod pořádat maturitní ples v sále pro tolik lidí, což mi z článku přijde, že je právě KD Cihelna. Nevím jak je to v dnešní době s cenou za pronájem sálu, ale v malém městě jako je Vimperk si troufám říct cenu za sál max 20 000,- a to je i pro studenty v dnešní době opravdu moc. A vy je ještě začněte hrotit za to, že překročili limit. Omlouvám se pane Straka, ale neřekl bych že se snažíte držet nějakých zákonů. Já bych rád navštívil jakoukoliv akci ať už u Vás v KD Cihelna, nebo v Hotelu Zlatá Hvězda a tyto dva sály porovnal. Rozhodně nebudu ale koukat na to, jestli se na chodbě či na toaletách budu muset uhnout pěti lidem, nebo deseti. Pokud se jedná o diskotéku, nebo nějaký koncert, budu radši, když se budu mačkat mezi stovkami lidí, kteří podlehnou davovému šílenství. Pořadatel akce má plnou zodpovědnost za to, co se v sále děje a pokud on sám uzná za vhodné, že je situace pod kontrolou a že v případě nouze by nebyl problém sál ihned evakuovat, tak v tom nevidím žádný problém.
  Citovat
   
   
  #4 Milan Straka 2013-04-25 10:29
  K diskusi k mému vystoupení, ať již vedené ještě na zasedání zastupitelstva či zde na vimperk.eu, považuji za vhodné uvést:

  Cílem mého vystoupením na zastupitelstvu nebylo, aby porušování zákonných předpisů, které ze zákona náleží státní správě, řešila samospráva. Očekával jsem, že se na zastupitelstvu bude řešit jednání jeho členů – zastupitelů. Proto jsem to vznesl tam a ne jinde. Jednání, které je v rozsahu od „zavírání očí“ přes osobní podporu a účast na akcích porušujících zákon až po schvalování finanční podpory zmíněným akcím. I když starostovi, místostarostce i dalším zastupitelům musí být na základě osobních zkušenosti i z jiných zdrojů známo, že při konání stejných či obdobných akcí v minulosti byly předpisy porušovány a že tomu tak nejspíš bude i při další konané akci /a to především v důsledku jejich podpory daným akcím! /. Viz např. Nejlepší sportovec roku. Za rok 2010 – sál přecpaný ve Zlaté hvězdě tak, že někteří prachatičtí se divili, proč to tam bylo pořádáno, a letos na sportovce 2012 už ani nepřijeli. Přesto na obě akce Rada města Vimperk poskytla příspěvky v řádech desítek tisíců Kč, které nakonec skončily ze značné části u pana Kutila. Obou akcí se pan starosta Petrášek i řada dalších zastupitelů osobně účastnili a nemohou se na nic vymlouvat. Jejich volání, že porušování zákonných předpisů samosprávě nepřísluší, ať předám podnět státní správě, je alibistickým pokusem odvrátit pozornost od jejich rozhodujícího podílu na situaci, která ve Vimperku v dané věci je.
  Vystupováním na zastupitelstvu jsem byl utvrzen v názoru, že žalostný výkon státní správy v daných otázkách vyplývá ze značné části z toho, že plní přání vlivných zastupitelů. „Odborné“ vystoupení vedoucího odboru výstavby a územního plánování mi pak potvrdilo vzájemnou vazbu a podporu některých osob státní správy a samosprávy.
  Mé vystoupení na zastupitelstvu bylo pokusem řešit věc doma ve Vimperku. Zřejmě dalším marným. No co. Stále se učím. Ve smyslu mých zkušeností i některých mi dávaných rad využiji všech zákonných možností, aby se dění i myšlení ve Vimperku změnily.
  Citovat
   
   
  #3 Lucie 2013-04-23 12:53
  Je neuvěřitelné, jak tuto skutečnost lidé z městského úřadu nevidí nebo nechtějí vidět a nebo jsou snad úplně slepí!!! A pak že se má měřit každému podle stejného metru. No, tak to asi někde jinde....chce to změnu. Kompletně celou radu vyměnit a snad to někam povede. Jinak se nám stále vedení města s celou radou nám všem smějí do tváří...!
  Citovat
   
   
  #2 Petr 2013-04-23 00:11
  Proč mne nepřekvapuje, co vše se ve Vimperku děje. Jen zde je možné, že jsou někteří lidé co si mohou dělat co se jim zachce. Ti co to mají kontrolovat mu to nejen tolerují, ale ještě to vše přikrévají. Jak úsměvné.
  Citovat
   
   
  #1 Stanislav 2013-04-22 10:04
  Pane Strako,kolik jste už podal trestních oznámení a jak skončily?
  Citovat