Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Milan Straka doplňuje své vystoupení na zastupitelstvu


  MILAN STRAKA DOPLŇUJE: K diskusi k mému vystoupení, ať již vedené ještě na zasedání zastupitelstva či zde na vimperk.eu (čtěte zde), považuji za vhodné uvést:

   

  Cílem mého vystoupením na zastupitelstvu nebylo, aby porušování zákonných předpisů, které ze zákona náleží státní správě, řešila samospráva. Očekával jsem, že se na zastupitelstvu bude řešit jednání jeho členů – zastupitelů. Proto jsem to vznesl tam a ne jinde. Jednání, které je v rozsahu od „zavírání očí" přes osobní podporu a účast na akcích porušujících zákon až po schvalování finanční podpory zmíněným akcím. I když starostovi, místostarostce i dalším zastupitelům musí být na základě osobních zkušenosti i z jiných zdrojů známo, že při konání stejných či obdobných akcí v minulosti byly předpisy porušovány a že tomu tak nejspíš bude i při další konané akci /a to především v důsledku jejich podpory daným akcím! /. Viz např. Nejlepší sportovec roku. Za rok 2010 – sál přecpaný ve Zlaté hvězdě tak, že někteří Prachatičtí se divili, proč to tam bylo pořádáno, a letos na sportovce 2012 už ani nepřijeli. Přesto na obě akce Rada města Vimperk poskytla příspěvky v řádech desítek tisíců Kč, které nakonec skončily ze značné části u pana Kutila. Obou akcí se pan starosta Petrášek i řada dalších zastupitelů osobně účastnili a nemohou se na nic vymlouvat. Jejich volání, že porušování zákonných předpisů samosprávě nepřísluší, ať předám podnět státní správě, je alibistickým pokusem odvrátit pozornost od jejich rozhodujícího podílu na situaci, která ve Vimperku v dané věci je.


  Vystupováním na zastupitelstvu jsem byl utvrzen v názoru, že žalostný výkon státní správy v daných otázkách vyplývá ze značné části z toho, že plní přání vlivných zastupitelů. „Odborné" vystoupení vedoucího odboru výstavby a územního plánování mi pak potvrdilo vzájemnou vazbu a podporu některých osob státní správy a samosprávy.


  Mé vystoupení na zastupitelstvu bylo pokusem řešit věc doma ve Vimperku. Zřejmě dalším marným. No co. Stále se učím. Ve smyslu mých zkušeností i některých mi dávaných rad využiji všech zákonných možností, aby se dění i myšlení ve Vimperku změnily.

   

  Milan STRAKA

   

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #11 Tomáš Šartner 2013-05-04 01:17
  Vážený pane Strako,
  Nevím jak jste přišel na to že píši ty komentáře já. Možná se s tím co píše ten Tomáš i tak trochu ztotožňuji ale v každém případě se za své příjmení nestydím.Tak mi ho prosím aspoň nezaměňujte děkuji  Takže kdybych měl někdy potřebu si s Vámi vyměňovat komentáře tak se podepíšu celým jménem jako právě teď.A nestydím se ani za to že pracuji pro pana Paštiku.
  Citovat
   
   
  #10 Milan Straka 2013-05-01 19:23
  Tomáši, odpověď nedlužím a to hned ze dvou hledisek. První je hledisko je společenské. Neznám Vás. Na rozdíl ode mne neudáváte své plné jméno ani jiné údaje, aby Vás bylo možno identifikovat. Nevím, zda jste Tomáš Šatner, kuchař u pana Paštiky na Vodníku, nebo jiný Tomáš, jeden z těch, kteří nechtějí pochopit /domyslet/, co je napsáno. Proto nemám žádnou morální povinnost Vám na vše odpovídat, nemám v tomto směru žádný dluh.
  Druhé hledisko je věcné. Na uvedený dotaz jsem na již odpovídal. Zdarma nepořádáme pro město žádné akce. Mám pro to z mého hlediska zásadní důvody. Město se svými prostředky, kterých není zrovna málo, nenakládá hospodárně. Cesta na Vodník byla vyhovující. Bylo to tak zřejmé, že ji bylo třeba úmyslně poničit. Těch necelých 5 milionů bylo mnohem více potřeba na byť dílčí zlepšení např. ve sportovním areálu /dráha, umělý trávník/ nebo zimáku.
  Případné právní problémy /investice města do cizího majetku/ jsou právně řešitelné.
  Hurá akce s nákupem lesárny město, kromě investic, zatížila především dalšími nemalými provozními náklady. Nebyla předložena žádná kalkulace /porovnání/, zda celkové provozní náklady města při využívání lesárny budou nižší než dříve. Třeba by to bylo možné, ale nezaznamenal jsem v tomto směru žádné myšlení či úsilí. Vrcholem populismu, hlouposti a nehospodárnosti je stavba nového koupaliště tak jak je technicky projektována /zdůrazňuji tak, jak je projektována!!/ . Nemám sebemenší důvod takto vedenému městu přispívat jinak než tím, že poukazuji na zlořády, které tu jsou. To ale lidé jako Vy zřejmě neocení.
  Není pravdou, že zdarma, nebo snížením ceny některých našich služeb, nepřispíváme některým konkrétním sdružením nebo lidem. Nemluvíme o tom. Ale to už jsem psal a nechci se opakovat. Půjdeme v tomto směru dál, zapomeneme na některé animozity a provedeme další vstřícné kroky.
  Citovat
   
   
  #9 Milan Straka 2013-04-30 23:39
  Ivano, neberte to prosím osobně ani dvojsmyslně, nejde mi ani tak o Vaše uspokojení jako o objektivní a fakty podložené objasnění problematiky, na kterou poukazujete A to nejen pro Vás, ale i pro ostatní čtenáře. Trvalé bydliště ve Vimperku nemám. Několik desítek let trvající osobní vazby na členy rozvětvených rodů žijících na vimpersku po staletí a z toho plynoucí znalosti ano.
  Citovat
   
   
  #8 tomáš 2013-04-30 21:51
  Pane Strako, stále dlužíte odpověď co děláte zadarmo pro město jako npř. pan Paštika. A neppoukazujte na novou cestu k Vodníku, ta přece slouží všem lide a tedy i vám, pokud na Vodník půjdete.
  Citovat
   
   
  #7 ivana 2013-04-29 21:16
  Pane Strako, děkuji Vám za vysvětlení, které mě však bohužel neuspokojilo. A ještě jste se nevyjádřil k tomu trvalému bydlišti... Děkuji.
  Citovat
   
   
  #6 Stanislav 2013-04-29 09:25
  Pane Strako,už jste s tím Paštikou trapnej!
  Citovat
   
   
  #5 Lucie 2013-04-29 09:19
  Vážený pane Strako,
  fandím Vám. Věřím v to, že všem by se mělo měřit stejným metrem a to se ve Vimperku neděje a všichni to vědí a vidí. A nejhorší na tom je, že je to vše pod záštitou městské rady, místostarostky a starosty...
  Jsem pro využití všech zákonných prostředků a uvidíme, jak to dopadne...Bohuž el známí jsou všude..ale já bláhová stále věřím ve spravedlnost!
  Citovat
   
   
  #4 Milan Straka 2013-04-29 07:11
  Tomáši, jen se pokoušíte odvézt pozornost od tématu. K věcem, které uvádíte, jsem se také již několikrát vyjádřil včetně toho, že pan Paštika má městu co vracet. Nevím, zda se mu to do konce jeho života povede. Jen nová cesta na Vodník včetně opravy jejího předchozího úmyslného poškození město stála téměř 5 milionů korun. O jiných příspěvcích ani nemluvím. Mám diametrálně odlišné pojetí byznysu než Váš oblíbenec. Lidi si penězi nekupuji. O tom všem jsem již psal. I pro Vás platí, že když někdo nechce, je to pro něj horší, než když nemůže.
  Citovat
   
   
  #3 Milan Straka 2013-04-29 07:11
  Ivano, nemáte pravdu. Protože sledujete dění na vimperk.eu, tak jste o daňových věcech již byla informována, ale buď vědomě či podvědomě to odmítáte akceptovat a šíříte bludy, které v tomto městě kdosi roztroubil a které drtivá většina jeho obyvatel bez ověření přijala za své, a stejně jako Vy se brání pravdivému poznání.
  Jak je to s daní z příjmů právnických osob si můžete zopakovat v mém příspěvku ze dne 1.2.2013 do dlouhé diskuse k zimnímu stadionu, kde z mé odpovědi panu Ženíškovi, a nejen jemu, jasně vyplývá, že z daně z příjmů každé ze všech právnických osob-daňových rezidentů v ČR- je Městu Vimperk přerozdělován /odváděn/ procentuálně stejně vysoký podíl a to 23,58% x 0,056247 % = 0,013263% z odvedené daně. Z jednoho milionu odvedené DP tedy Městu Vimperk připadne 132,63 Kč. Naše společnost Coating CZ, s.r.o. tak Městu Vimperk přispívá procentuálně stejně jako např. společnost Auto Jamra spol. s r.o., která jako jedna z mála sídelně zůstala na Vimpersku, nebo jako pražská společnost GSI Invest s.r.o. manželů Kutilových. Jedná se většinou o částky velice malé.
  Mnohem více naše společnost Městu Vimperk přispívá platbou daně z nemovitostí, která za Cihelnu činí přes 31 tis Kč a je výlučně příjmem Města Vimperk.
  Kulturní akce nepořádáme, prostory v Cihelně pronajímáme. Plátci poplatku byli naši nájemci. Dokud bylo možné platit poplatek paušálem, odváděli městu jednotky tisíc Kč ročně. Poté, co pan Ženíšek navrhl a zastupitelé schválili změnu, nájemci odešli a město nedostává nic. Jako profesionálové dbalí svého jména nechtěli podvádět ani být znevýhodňování oproti některým místním, od kterých radnice poplatky vybírá jen minimálně. A že je výběr poplatku pro ni ztrátový, radnice neřešila. Je to spíš nástroj než zdroj.
  Město tratí, protože akce, které by se mohli konat zde, jsou konány jinde.
  Pokud nedojde ke změně, stav se nezlepší.
  Ivano, vše výše uvedené jsem už psal. Nechápe to jen ten, kdo nechce.
  Citovat
   
   
  #2 tomáš 2013-04-28 21:02
  Pane Strako, z vašich příspěvků čiší zloba, zášť a závist. Co jste udělal zdarma pro město? Vidíte jen svůj byznys a z něho plynoucí peníze pro sebe. Podpořil jste finančně některé projekty města a uspořádal nějakou bezplatnou akci, jako to činí např. pan Paštika?
  Citovat