Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Školství a kraj pohledem Pavla Dvořáka  V říjnu minulého roku byl do krajského zastupitelstva zvolen i bývalý starosta Vimperka Pavel Dvořák za nově utvořené hnutí Jihočeši 2012. Nezávislí Jihočeši 2012 nakonec s devíti zastupiteli a s necelými patnácti procenty hlasů skončili třetí. Chceme se po půl roce proto zeptat na jeho práci pro kraj i pro náš region.

   

  Stal jste se členem výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost krajského zastupitelstva. Můžete nám přiblížit práci tohoto výboru?

  Je nás tam celkem 13, z toho 11 bylo jmenováno ČSSD a KSČM. Volba a jmenování i do ostatních výborů, komisí a dozorčích rad je námi hodně kritizováno. Ze 74 volených zástupců v šesti výborech je nás za JIH 2012 šest. A v komisích a dozorčích radách je to ještě procentuálně horší. Žádné poměrné zastoupení podle výsledků voleb, byť to před volbami obě koaliční strany slibovaly. Školský výbor má na stole zatím odborná témata, ale čekají nás mnohem složitější vyjádření. Otázky sítě škol, studijní a učňovské obory, finanční a dotační záměry i výsledky výchovně vzdělávací činnosti teprve přijdou. Výbor schvaluje doporučení a o otázkách školství rozhoduje rada a zastupitelstvo kraje.

   


  Byl jste celý život profesorem a i zkušenosti z funkce starosty Vám určitě pomáhají něco přece jenom prosazovat, navrhovat...


  Ano, já jsem se teď zaměřil zejména na pomoc při změnách a dohodovacích řízeních ve financování školství v našem regionu. Tady musím pochválit školský odbor ve Vimperku, který připravil kvalitní materiál, rozbory a s tím jsme uspěli. Byly navýšeny rozpočty nejen středních škol ale i MŠ 1. Máje a TGM ve Vimperku, dále pak i na školách ve Vacově, Stachách, Zdíkově a Čkyni. Je to ale „zatím", podíváme se na to ještě ve třetím čtvrtletí, jak to vychází. Zúčastnil jsem se i nějakých hodnotících komisí na granty. Myslím, že docela region získal. Bude to schvalovat krajské zastupitelstvo 16. 5. 2013.

   


  Na středních školách došlo ke  konkursům na místa ředitelů. Změna je na OA a Gymnáziu ve Vimperku. Rada kraje, na základě výsledků konkursu, jmenovala ředitelem Jana Heřtu.

  Ano, vím o problémech na škole. Toto řešení má přinést nový podnět pro fungování i výsledky školy. Myslím, že je tam dobrý kantorský tým, musí tam být i kvalita práce, prezentace školy směrem k veřejnosti, rodičům a mládeži. Přeji všem hodně štěstí, čekají je nelehká rozhodnutí.

   


  Hodně se hovoří o testech na ZŠ, o maturitách a povinné matematice atd. Také se tím zaobíráte ve výboru?

  Ano, zrovna minulý týden jsme se tom bavili. Na konec měsíce je v ČB výjezdní zasedání školského výboru parlamentu, tak v tom budeme pokračovat s poslanci a ministrem. Maturita musí být vrcholem nějakého řádného systému, deklarovaných znalostí. Pořád jsem říkal, že stát platí učitele za to, aby naučili to, co je jim dáno pevnými osnovami a to se testy ověří. A to jak na základním školství, tak na školách středních. Dnes si každá škola rozvrhne učivo podle svého, jedna třeba bere látku v 6. třídě, druhá v 7. ročníku, atd. A do toho přijde stěhování, změna škol a je to průšvih. To jsou zkušenosti i dětí a rodičů z naší oblasti. A vůbec nemluvím o nesmírné „rozmanitosti" učebnic a pomůcek. Kolikrát ani na sebe nenavazují. Tam všude vidíme obrovské rezervy i finanční. V tom je výbor ve shodě. Ale zpět k matematice. Dokud nebude závazný rámec, tak u maturity povinně asi těžko.

   


  A co učiliště? Bude po odchodu starších fachmanů kdo umět řemesla, dělat na strojích, stavět? 


  Čím blíže škola má propojení s podniky, řemeslníky a firmami, tím je to lepší a je tam nabídka na zaměstnání. Zastupitelstvo kraje schvalovalo rozšíření oborů v Sezimově Ústí právě na žádost průmyslu v té oblasti. Jsem pro nějaký typ zaměstnaneckých škol jako v Bavorsku. Je to ale vše o penězích. ČR dává na školství kolem 3,7% HDP. Rakousko, Finsko nebo Dánsko dávají 6%, a to i ze zákona. I když se vystřídá vláda, tak to číslo zůstává. Dovedete si představit, že v republice je možné se na něčem podobném domluvit?

     Josef Rychtář

  Sdílet