Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Národní park Šumava potřebuje urychleně dobrý zákon


  NÁZOR MILOŠE PICKA: Vypadá to, jako by blokáda Na Ztraceném měla svoje pokračování. Centrem mediálního dění je opět Šumava, opět stejní aktéři, v podstatě opět stejné bojové praktiky, pouze téma a místo jsou jiné. Tématem jsou paragrafy projednávaného návrhu zákona a místem je Parlament České republiky.


  V minulém roce byl u kulatého stolu ministra Chalupy vypracován návrh zákona, který jeho účastníci považovali za kompromisní. Ti účastníci kulatého stolu ministra, kteří na dnešní tiskové konferenci spolu s Hnutím Duha představují svůj pozměňovací návrh, dnes s návrhem prezentují svoji představu o dohodě a kompromisu. Žádný nepřipouští. Výsledkem je pak řada účelových nepravd, pomluv a strašení veřejnosti, to vše pod falešným pláštíkem obavy o národní park.


  Jak Plzeňský, tak ministrův návrh zákona vycházejí ze základní preambule obecného zákona o ochraně přírody, která zní: Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.


  Šumava potřebuje dobrý zákon. Zákon, který dopomůže stabilizaci poměrů. Zákon, který respektuje historické souvislosti a směřuje národní park k určenému cíli. Zákon, který vychází z vědeckých poznání, jak z tuzemských, tak ze zahraničních národních parků a odpovědně minimalizuje rizika. Po vzoru Národního parku Bavorský les by měl zákon také stanovit taková pravidla, aby se stal národní park na Šumavě významným regionálním hospodářským faktorem. Ne na základě výše tržeb z prodeje dřeva, ale na základě poznávání krás národního parku.


  Jako předseda Rady Národního parku Šumava vyzývám všechny aktéry z řad ekoaktivistů a jakési stínové vědecké rady (stínové k jakému tělesu, když u NP Šumava žádná vědecká rada nepůsobí?) k ukončení pomlouvačné, nepravdivé a neslušné kampaně. Rada Národního parku Šumava je legitimním, zákonem o ochraně přírody ustanoveným orgánem, ve kterém jsou mimo zástupců regionu, regionálních organizací a podnikatelů i mezinárodně uznávaní zástupci přírodních věd. Ti zástupci přírodních věd, kteří na protest proti jmenování Jana Stráského ředitelem národního parku radu trucovitě opustili, kteří namísto konstruktivní a hlavně seriózní vědecké diskuse vulgarizují vědce s opačným názorem a zástupce šumavského regionu by si měli uvědomit, že jsou zástupci slovutných věd a ne pavlačových drben.

   


  Miloš PICEK, předseda Rady NP Šumava

  Sdílet