Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Jak jsme hospodařili a co plánujeme?


  Vážení a milí spoluobčané,

  s počínajícím novým rokem bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak Občanské sdružení Stanislavy Chumanové naložilo s finančními prostředky během minulého roku i jaké jsou naše plány pro rok 2014.

   


  Zde je tedy základní přehled našich výdajů s komentáři.

  Realizace parku pro seniory „Areál zdraví" ve Sklářské ulici               246.994 Kč

  Příspěvek na letní tábor dětí s patologickými jevy                              2.000 Kč

  Vodnická brusle – zakoupení medailí                                              2.340 Kč

  "Cena Stanislavy Chumanové" pro vítěze dětské
  výtvarné soutěže NaturVision                                                        2.000 Kč

  Příspěvek na světlo nad operační stůl pro chirurgickou
  ambulanci v Nemocnici Vimperk                                                  19.334 Kč

  Zakoupení speciální sedačky pro Aničku, která se nemůže
  samostatně pohybovat                                                               50.000 Kč

  Příspěvek na hypoalergenní oblečení pro občanku Vimperka              2.000 Kč

   

  Největší naší investicí byla realizace parku pro seniory a naše občany „Areál zdraví" ve Sklářské ulici. Tento projekt by se nám nepodařilo vybudovat bez pomoci společnosti Lesostavby Třeboň, středisko Vimperk, která realizovala zdarma veškeré potřebné práce a instalaci venkovních fitness prvků i oplocení objektu. Spolupráce se společností Lesostavby Třeboň si velice vážíme, jsou našimi dlouholetými partnery, stejně jako vimperská společnost OV Media, která darovala celou částku potřebnou na nákup sedačky pro Aničku.

   

  Velice děkujeme všem vimperským firmám a občanům, kteří nám na naši činnost přispěli. Jsou to zejména Lesostavby Třeboň, OV Media Vimperk, SAK Vimperk, Crystalaktiv Bohemia Vimperk, Agromont Vimperk, Věra Vávrová, Petr David, Jaroslava Martanová a Jiří Slavík, Václav Bohuslav, Malíková Martina, Jan Bauer, Jiří Founě s rodinou, Jan Bočan, Pavel Schröder, Štepán Smutný, Jarmila Schröderová a Václav Vokatý.


  Celkově jsme v roce 2013 od dárců obdrželi 230.122 Kč a vlastní činností – pořádáním charitativních diskoték a dobročinných bazarů jsme získali dalších 41.550 Kč.

   

  Veškerou naši činnost bychom nemohli realizovat bez pomoci a podpory občanů, firem, podnikatelů a majitelů objektů, kteří nám prostory zdarma zapůjčují pro konání našich akcí a podporují naše aktivity. Zde patří dík manželům Marouskovým – AMA Restaurace, kteří nám zdarma připravili výborný raut při otevření „Areálu zdraví". Manželům Kutilovým jsme vděčni za bezplatné půjčování sálu pro naše charitativní diskotéky, DJs Ivanovi Mullerovi a Radku Chalupskému za to, že hráli bez nároku na odměnu. Prostory nám také poskytla Stření škola Vimperk na Vánoční bazar, při kterém zajistila občerstvení paní Laďka Martanová. Naše poděkování patří také Městským službám Vimperk, Městským lesům, jejich pracovníkům a pracovníkům Městského úřadu, všichni se vždy významnou měrou a velmi flexibilně podílejí na projektech sdružení.

   

  Neobešli bychom se ani bez pomoci médií a informačních serverů, které naše akce propagují. Zde je tedy nutné zmínit webové stránky vimperk.eu, prachatickonews., vimperk.cz, a dále pak Český rozhlas, Českou poštu a firmu S-tisk, která pomáhá s tiskem plakátů a další. Nechtěli bychom s poděkováním zapomenout ani na místní podnikatele, kteří nám dávají darem věci do tombol a na vánoční bazar. Velký dík patří také občanům Vimperka, kteří nás podporují a našich akcí se zúčastňují. Nemůžeme všechny jmenovat, a tak prostě děkujeme všem, kteří nás podporují a fandí nám.

   

  Pro rok 2014 připravujeme tradiční akce i nové projekty.

   

  Čeká nás realizace nového parku, který jsme prozatím pojmenovali „Park nad Pekárnou". V této chvíli je na místě staré zanedbané hřiště. Sídliště, kde bydlí mnoho mladých rodin, postrádá příjemný prostor, kde by si mohly děti hrát a rodiče odpočinout. Upravíme tedy tento prostor do podoby parku a současně předěláme i jeho bezprostřední okolí. Chtěli bychom Vás vyzvat, abyste s námi přišli o podobě budoucího parku debatovat.


  Setkání s obyvateli sídliště se bude u této příležitosti konat 5. 2. 2014 v 15:30 hodin přímo na hřišti. Těšíme se na Vaše podněty, zároveň Vám představíme své plány a vizi, jak bychom chtěli toto místo proměnit.

   

  Dne 29. 3. 2014 Vás zveme na Koncert Vimperské dechovky s překvapením, který proběhne v Sálu Cihelna.

   

  V dubnu, konkrétně 25. 4. 2014 pořádáme tradiční Discoples jako pokaždé v hotelu Zlatá Hvězda.

   

  Před Vánoci proběhne již tradiční Vánoční charitativní bazar, datum jeho konání upřesníme v průběhu roku.

   

  O  jednotlivých akcích a  vynaložených finančních prostředcích Vás budeme dále průběžně informovat.


  Bez Vaší podpory bychom nemohli naše projekty vůbec uskutečnit, a tak doufáme ve Vaši finanční i materiální pomoc, společně tak přispějeme dobré věci, uděláme radost našim spoluobčanům a také sami sobě.

  Příspěvky můžete zasílat na účet : 27-7823390427/0100

   

  Za Občanské sdružení Stanislavy Chumanové
  Věra Vávrová

   

  Vážení a milí spoluobčané,

   

  s počínajícím novým rokem bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak Občanské sdružení Stanislavy Chumanové naložilo s finančními prostředky během minulého roku i jaké jsou naše plány pro rok 2014.

  Zde je tedy základní přehled našich výdajů s komentáři.

   

  Realizace parku pro seniory „Areál zdraví“ ve Sklářské ulici 246.994 Kč

   

  Příspěvek na letní tábor dětí s patologickými jevy 2.000 Kč

   

  Vodnická brusle – zakoupení medailí 2.340 Kč

   

  "Cena Stanislavy Chumanové" pro vítěze dětské

  výtvarné soutěže NaturVision 2.000 Kč

   

  Příspěvek na světlo nad operační stůl pro chirurgickou

  ambulanci v Nemocnici Vimperk 19.334 Kč

   

  Zakoupení speciální sedačky pro Aničku, která se nemůže

  samostatně pohybovat 50.000 Kč

   

  Příspěvek na hypoalergenní oblečení pro občanku Vimperka 2.000 Kč

   

  Největší naší investicí byla realizace parku pro seniory a naše občany „Areál zdraví“ ve Sklářské ulici. Tento projekt by se nám nepodařilo vybudovat bez pomoci společnosti Lesostavby Třeboň, středisko Vimperk, která realizovala zdarma veškeré potřebné práce a instalaci venkovních fitness prvků i oplocení objektu. Spolupráce se společností Lesostavby Třeboň si velice vážíme, jsou našimi dlouholetými partnery, stejně jako vimperská společnost OV Media, která darovala celou částku potřebnou na nákup sedačky pro Aničku.

   

  Velice děkujeme všem vimperským firmám a občanům, kteří nám na naši činnost přispěli. Jsou to zejména Lesostavby Třeboň, OV Media Vimperk, SAK Vimperk, Crystalaktiv Bohemia Vimperk, Agromont Vimperk, Věra Vávrová, Petr David, Jaroslava Martanová a Jiří Slavík, Václav Bohuslav, Malíková Martina, Jan Bauer, Jiří Founě s rodinou, Jan Bočan, Pavel Schröder, Štepán Smutný, Jarmila Schröderová a Václav Vokatý.

  Celkově jsme v roce 2013 od dárců obdrželi 230.122 Kč a vlastní činností – pořádáním charitativních diskoték a dobročinných bazarů jsme získali dalších 41.550 Kč.

   

  Veškerou naši činnost bychom nemohli realizovat bez pomoci a podpory občanů, firem, podnikatelů a majitelů objektů, kteří nám prostory zdarma zapůjčují pro konání našich akcí a podporují naše aktivity. Zde patří dík manželům Marouskovým – AMA Restaurace, kteří nám zdarma připravili výborný raut při otevření „Areálu zdraví“. Manželům Kutilovým jsme vděčni za bezplatné půjčování sálu pro naše charitativní diskotéky, DJs Ivanovi Mullerovi a Radku Chalupskému za to, že hráli bez nároku na odměnu. Prostory nám také poskytla Stření škola Vimperk na Vánoční bazar, při kterém zajistila občerstvení paní Laďka Martanová. Naše poděkování patří také Městským službám Vimperk, Městským lesům, jejich pracovníkům a pracovníkům Městského úřadu, všichni se vždy významnou měrou a velmi flexibilně podílejí na projektech sdružení. Neobešli bychom se ani bez pomoci médií a informačních serverů, které naše akce propagují. Zde je tedy nutné zmínit webové stránky vimperk.eu, prachatickonews., vimperk.cz, a dále pak Český rozhlas, Českou poštu a firmu S-tisk, která pomáhá s tiskem plakátů a další. Nechtěli bychom s poděkováním zapomenout ani na místní podnikatele, kteří nám dávají darem věci do tombol a na vánoční bazar. Velký dík patří také občanům Vimperka, kteří nás podporují a našich akcí se zúčastňují. Nemůžeme všechny jmenovat, a tak prostě děkujeme všem, kteří nás podporují a fandí nám.

   

  Pro rok 2014 připravujeme tradiční akce i nové projekty.

   

  Čeká nás realizace nového parku, který jsme prozatím pojmenovali „Park nad Pekárnou“. V této chvíli je na místě staré zanedbané hřiště. Sídliště, kde bydlí mnoho mladých rodin, postrádá příjemný prostor, kde by si mohly děti hrát a rodiče odpočinout. Upravíme tedy tento prostor do podoby parku a současně předěláme i jeho bezprostřední okolí. Chtěli bychom Vás vyzvat, abyste s námi přišli o podobě budoucího parku debatovat.

  Setkání s obyvateli sídliště se bude u této příležitosti konat 5. 2. 2014 v 15:30 hodin přímo na hřišti. Těšíme se na Vaše podněty, zároveň Vám představíme své plány a vizi, jak bychom chtěli toto místo proměnit.

   

  Dne 29. 3. 2014 Vás zveme na Koncert Vimperské dechovky s překvapením, který proběhne v Sálu Cihelna.

   

  V dubnu, konkrétně 25. 4. 2014 pořádáme tradiční Discoples jako pokaždé v hotelu Zlatá Hvězda.

   

  Před Vánoci proběhne již tradiční Vánoční charitativní bazar, datum jeho konání upřesníme v průběhu roku.

   

  O  jednotlivých akcích a  vynaložených finančních prostředcích Vás budeme dále průběžně informovat.

  Bez Vaší podpory bychom nemohli naše projekty vůbec uskutečnit, a tak doufáme ve Vaši finanční i materiální pomoc, společně tak přispějeme dobré věci, uděláme radost našim spoluobčanům a také sami sobě.

   

  Příspěvky můžete zasílat na účet : 27-7823390427/0100

   

   

   

  Za Občanské sdružení Stanislavy Chumanové

  Věra Vávrová

  http://www.obcanskesdruzenischumanove.estranky.cz/clanky/aktuality/

   

   

  Sdílet