Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání • Jistě všichni známe světoznámý román od našeho velkého spisovatele Jaroslava Haška – Osudy dobrého vojáka Švejka. Málo se již uváděl, po smrti tohoto významného spisovatele, dodatek k jeho románu, který napsal Karel Vaněk. Vzhledem k tomu, že neměl ten šmrnc, jako měly práce Jaroslava Haška.

   

  Ale přeci jenom by nebylo nezajímavé připomenout jeho (Vaňkovu) kapitolku a z ní odstavečky, které uvádím. Název kapitoly je „Práce na obranu“. Počáteční dva odstavce nám nabízejí dnešní paralelu světového vývoje, ať si to uvědomíme ze strany levé nebo pravé. Myšleno ve světovém měřítku.

   

  Cituji: „ Nebylo ještě nikdy na světě války, která by byla vedena k cílům nízkým a nečestným. Nebylo nikdy války výbojné a loupeživé, každý stát válčil jenom proto, aby se bránil, žádný stát, ve válce ještě nikdy nenapadal, nýbrž každý byl napaden. Bylo napadeno Rakousko Srbskem, Německo Belgií, Srbsko Německem, Belgie Rakouskem, Anglie Bulharskem, Francie Tureckem, Turecko Francií a všechny druhé státy, které posílaly do rvačky své armády, dělaly to jen proto, aby pomohly k vítězství myšlence spravedlivosti, lidskosti, pokroku. Proto se přidalo Bulharsko k mocnostem centrálním a Rumunsko ke Čtyřdohodě.

  Za princip sebeurčení národů bojovalo Rusko, ve kterém Poláci nesměli pípnout. Za princip sebeurčení národů válčilo Rakousko, ve kterém k vyhynutí byli odsouzeni Češi, a Uhersko, které škrtilo Slováky. Za tentýž princip bilo se proti Rusku Německo, které zardousilo Poláky v Poznaňsku a za práva malých národů tloukla se Anglie, stojící vojáckými botami na hrudi Irčanů. Všechny tyto státy šly malé národy osvobodit.“

  Konec citátu. Je to myšlenka z období po první světové válce, kdy psal a nedokončil svůj román Hašek a dopsal jej Vaněk, po roce 1923.

  Udělejte si všichni vlastní úvahu k situaci v dnešním světě i k lidské hlouposti ve světě východní Evropy, kterou ovlivňují arabské země. Bez našeho možného chápání jejich myšlenek, do kterých jsme se nemohli vžít vzhledem k vzdálenosti.

  Ale! S pohledem k rozloze území, kterých se týká aktuální konflikt, jejich poloze a síle mocností je nutno se zamyslet nad možnými následky.

  Doufám, že na obou stranách zatím neválčících zavládne zdravý rozum.

   

  Zdravím vás

  Slunce v duši

  Ing. Libor Bezděk

  Sdílet