Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • K článku Mgr. Dvořáka o parku nad pekárnou


  Vyjádření Věry Vávrové k článku Mgr. Pavla Dvořáka o „Parku nad pekárnou“

  Ach jo…

  Něco tady nesedí. Na zastupitelstvu dne 24. 3. 2014 mluvil nakonec Mgr. Dvořák o tom, jak je myšlenka na vytvoření parku nad pekárnou dobrá a váží si této iniciativy. Po mém vystoupení řekl, že obdivuje elán, s kterým do toho jdeme a líbí se mu to, a také řekl: „ …a já vám tam přispěji také svým dílem a obdivuji …“.

  O dva dny později, 26. 3. 2014, se najednou dozvídáme, že je nutné plán na tento park dopracovat, domyslet, vypracovat architektonický názor atd. Dále Mgr. Dvořák píše, že podle mediální studie a předlohy místostarostky se jeví kontroverzně vybudování komunikace těsně vedle koncového panelového domu. Dochází k rozdělení souvislé plochy současného hřiště a i předpokládaného parku komunikací a hodnotí to jako nedobré. Komunikace musí mít, jak on ví, nějaké parametry a návaznost na další spojení a věří, že záměr uskutečnění parku není chápán jako vysoká priorita v tomto roce už i proto, že by v budoucnu to mohlo bez širšího pohledu ztížit logičnost rozvoje oblasti. Zpochybňuje „zda bylo těm několika občanům, kteří byli přítomni na místní prezentaci projektu, vše řádně vysvětleno a zda s tím neměli problém.“ Neví, zda za nesporně dobrou věcí mají představu o komplikaci a „Nemohlo se nejdříve vše dořešit souhrnnou studií tak, jak to vedení slíbilo před rokem a zřejmě neudělalo?“

  Fakta:

  1. Mgr. Dvořák, ani nikdo jiný z těch, kteří by se k těmto jeho připomínkám případně připojili, nepřišli na setkání s občany, které jsme za Sdružení ohledně parku již dvakrát svolali. Když jsme se s obyvateli setkali, tak projekt, který Mgr. Dvořák nyní připomínkuje, jsme s nimi projednávali. Jejich připomínky byly do návrhu, který Mgr. Dvořák u svého článku zveřejnil, zapracovány. Mgr. Dvořák měl, stejně jako ostatní, příležitost se k projektu vyjádřit. Mohl to udělat dokonce i na zastupitelstvu a to formou usnesení. Nic z toho ale neudělal a svůj návrh usnesení o zpracování studie územního rozvoj v této části sídliště, o které píše v článku, že by se měla zpracovat z důvodu vybudování parku a přístupu na pozemky, a pozastavit do doby jejího zpracování usnesení rady města o souhlasu s vybudováním parku pro OS Stanislavy Chumanové, stáhl.

  2. Ve studii parku nedochází k žádnému rozdělení souvislé plochy současného hřiště a i předpokládaného parku komunikací. Nevím tedy, z čeho Mgr. Dvořák čerpá.

  3. Komunikace, která je v návrhu vyznačena splňuje parametry, které musí komunikace takového typu splňovat.

  4. Vybudování parku je snahou a cílem našeho Sdružení v tomto roce. Občané sídliště chtějí park, protože jim zkrátka a dobře schází. V tomto místě, kde dnes již hřiště existuje a s ním bezprostředně související plocha, je součástí dnes již zastavěného území, které je využíváno, a proto je pro nás radostí i prioritou něco dobrého pro ostatní udělat. Navíc máme již zajištěno financování, probíhají jednání s dodavateli prací a mobiliáře (laviček a ostatního vybavení). Už z těchto důvodů je jasné, že dokončení ve stavební sezóně je jasnou prioritou.

  5. Všem, kteří byli na prezentaci záměru na místě hřiště přítomni, bylo vše řádně vysvětleno a starosta o tom hovořil i na zastupitelstvu. Kolega Dvořák konstatoval, že je férové, že lidé ví o komunikaci a poděkoval za vysvětlení.

  6. Vedení města neslíbilo zpracování souhrnné studie, ale studie na řešení přístupnosti k pozemkům a to se také stalo. Studie je zpracována a na základě jejího zpracování vyplynulo, že přístup na za pozemky za hřištěm a paneláky není možné řešit pod pekárnou z důvodu nevyhovujících výškových parametrů, ale v tomto místě, tj. mezi posledním panelákem a budoucím parkem.

  Je jednoduché začít vše zpochybňovat, všude zasévat semínka pochybností a podsouvat představitelům města problémy, které vlastně ani problémy nejsou. Bylo by správné zjistit si nejprve fakta a poté psát své názory a úvahy. Místostarostka a členka OS Stanislavy Chumanové, Jaroslava Martanová, pouze předložila žádost našeho Sdružení o realizaci parku nad pekárnou radě města podle projektu, který zpracoval odborník, nikoliv místostarostka. Město v tomto ohledu s projektem mnoho co do činění nemá. Otázky ohledně komunikace, která povede v blízkosti parku, zodpovídá starosta, Bohumil Petrášek, ve své vlastní reakci na námitky Mgr. Dvořáka.

  Vzhledem k jeho neopodstatněným námitkám je možné, že za jeho vymezováním se proti tomuto projektu, stojí něco jiného než údajná pochybení města, na nichž se snaží svou kritiku založit. Pravděpodobně jde Mgr. Dvořákovi již nyní o hlasy v nadcházejících volbách. Snad proto se během dvou dnů najednou rozhodl, že by se možná hodilo přestat projekt podporovat a naopak by bylo třeba ho nějak zpochybnit nebo dokonce zastavit. Přesně o tom totiž ve svém článku mluví.

  Žádný z našich projektů jsme nikdy nerealizovali se zištnou motivací, nechceme za ně získávat politické body nebo popularitu. Za našimi projekty, za tím, že jsou hotové, stojí naše přání pomáhat lidem z Vimperka a okolí a především také vůle a hmotná i finanční pomoc všech Vimperáků a firem odsud i z blízkého okolí. Bez nich bychom to nikdy nedokázali. Za celou dobu existence Sdružení se nám všem společně podařilo uskutečnit projekty v přibližném objemu jednoho miliónu korun. Kdo by v době založení Sdružení řekl, že něco takového bude ve Vimperku možné?

  Už proto nehodláme dopustit, abychom se v souvislosti s jednotlivými projekty nebo činností Sdružení vůbec museli zabývat uměle vytvořenými problémy. A to zvláště tehdy, když by tyto domnělé problémy měli mít skrytý politický podtext. Z tohoto důvodu považujeme poslední vyjádření Mgr. Dvořáka k rekonstrukci Parku nad pekárnou, který právě realizujeme, za nevhodné a musíme se mu bránit.

  os chumanova

  Věra Vávrová,
  OS Stanislavy Chumanové

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #1 Pavel 2014-03-31 19:31
  A o tom to je.. Vzájemná řevnivost a boje mezi jednotlivými zastupiteli, kteří si jdou spíše po krku než aby táhli za jeden provaz a snažili se Vimperk vyzvednou výše, dále pokračuje. Osobně jsem přesvědčen, že dokud nedojde ke kompletní výměně zastupitelstva, kde již dlouho vítězí při jednání nikoliv rozum, ale pózování, antipatie, osočování a vzájemná nenávist pramenící z toho, kdo koho podrazil při politických jednáních, tak Vimperk se prostě dále nedostane. Pokud by jste byli soudní, odstoupíte do jednoho a svá místa předáte jiným - historií a politickými hrátkami nezatíženým..
  Citovat