Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Názor M. Straky: prodej veřejného prostranství


  ZZzPZ 1: prodej veřejného prostranství.

  /Zasedání zastupitelstva – zdroj poučení i zábavy, díl první: prodej veřejného prostranství/

  Ve 4. bodu jednání zastupitelstva – Majetkoprávních záležitostech byla pod písmenem c) projednávána žádost manželů Hany a Ing. Martina Paštikových o prodej části pozemků KN č. 14/5 a KN č. 2631/1 v k.ú. Vimperk – veřejné prostranství ulice Pivovarská o velikosti 23 m2. Na uvedené části plochy přiléhající k jejich budově městského pivovaru by chtěli umístit další terasu Pizzerie Marco Polo. Reakce zastupitelů byla poněkud rozpačitá. Problémem je, že celé prostranství od pizzerie nahoru před ekonomickou školou a gymnáziem bylo obecně závaznou vyhláškou města Vimperk prohlášeno veřejným prostranstvím – tedy prostranstvím důležitým pro veřejný život obce. Za jeho použití „způsobem bránícím občanům v jeho obvyklém užívání“ /tak to na můj dotaz odůvodnilo MF ČR/ má mimo jiné obec právo do své kasy vybírat poplatek a to nezávisle na tom, kdo je vlastníkem té plochy. Ve Vimperku bylo nepsaným pravidlem, že veřejné prostranství se z majetku města neprodává. Proč by se však pro Paštikovi nemohla udělat výjimka ? Hlasování o ní nakonec zabránil a zastupitelům alespoň na čas trn z paty vytáhl dotaz pana Bednarčíka, zda zamýšlená stavba terasy má souhlas památkářů. Závazné stanovisko památkáři ještě nevydali, a tak rozhodnutí o případném prodeji bylo odloženo. O kupní ceně se nehovořilo. Otázka je to však zajímavá.
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místních poplatcích města Vimperk v článku 11, odst. 3) písm. b) stanoví sazbu poplatku za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb. Pro předzahrádky sazba činí 2 Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den. Není důvod, proč by se pronájem veřejného prostranství za účelem postavení terasy na něm měl od uvedeného ustanovení lišit. Při ploše 23 m2 denní nájemné činí 46 Kč a roční 16.790,- Kč. Sazbu kapitálového ročního výnosu při pronájmu obdobných nemovitostí lze uvažovat okolo 6% /tak zvaná „míra kapitalizace“/. Při 6% by se peníze vynaložené na nákup plochy vrátily za 16,7 roku. Z ročního nájemného výnosovou metodou stanovená cena uvedené plochy veřejného prostranství při 6% míře kapitalizace vychází na 279.833 Kč.
  Bude poučné jmenovitě sledovat, kteří zastupitelé budou hlasovat pro výjimku z nepsaného pravidla, že veřejná prostranství se neprodávají, a jaká případně bude navrhovaná kupní cena.

  Osobně si myslím, že při respektování správné ceny plochy, je pro obě strany ekonomicky výhodnější nájem.

  Milan Straka

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #1 Jan 2014-03-31 18:50
  Musim se tomu smát! Proč se to rovnou neprodá od Pizzerie až k Vodníku. Stejně to tu je pod jednim palcem!!! :-x
  Citovat