Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Lidstvo je nepřipravené


  logo ic OSN

  Lidstvo je nepřipravené na zvládnutí rizik a dopadů spojených s klimatickou změnou , varují politiky špičkoví vědci z celého světa

   

  Druhá část Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), zveřejněná dnes v Jokohamě, potvrdila, že klimatická změna již dnes negativně ovlivňuje každý kontinent a oceán. S postupující klimatickou změnou bude přibývat lidí chudých, hladových a nemocných jako důsledek častějších povodní, vln veder a sucha a snížené produkce potravin. Vědci IPCC rovněž varují, že bez podstatného a rychlého snížení uhlíkových emisí budou dopady klimatické změny větší, než na jaké jsme vůbec schopni se adaptovat.

   

  Prof. Bedřich Moldan komentuje: „Škála dopadů je velmi široká od ovlivnění lidského zdraví přes vodní hospodářství, infrastrukturu, městské oblasti, potravinovou bezpečnost až po vlivy na živou přírodu. Zpráva zdůrazňuje, že adaptace se v žádném případě nemají stavět do protikladu k mitigacím, to znamená zmírňujícím opatřením založeným na redukcích emisí skleníkových plynů. Oba přístupy se doplňují.“

  klimaticka koalice

  Doc. Ing. Mgr. Miroslav Trnka Ph.D. z Mendelovy univerzity řekl: „Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci jsou již nyní patrné v některých regionech a je třeba zdůraznit, že převažují změny negativní. Změna klimatu ovlivní všechny aspekty potravinové bezpečnosti včetně dostupnosti a cenové stability.“

  Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze říká: „Změna klimatu není otázkou daleké budoucnosti, děje se teď a tady. Doufám, že varování vědců budou političtí představitelé dostatečně reflektovat na klimatickém summitu, který v září do New Yorku svolává šéf OSN Pan Ki-mun. Cílem je vystupňovat politický tlak na uzavření smysluplné mezinárodní úmluvy o ochraně klimatu v roce 2015 v Paříži.“

   

  RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský CSc., z Českého hydrometeorologického ústavu uvedl: „Území České republiky by mohlo být v budoucnosti ohroženo nedostatkem vody, proto je nutné podnikat veškeré kroky k jejímu vyššímu zadržení v naší krajině. Častější výskyty sucha budou dány nejen nedostatkem srážek, ale kvůli nárůstu teploty vzduchu i vyšším výparem. Nebude tak dotčené jen množství vody, ale i její kvalita.

   

  Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. z Masarykovy univerzity komentuje: „Globální změna klimatu představuje pro rozvojové země vážné riziko. Hrozí zaplavování pobřežních oblastí, snížení dostupnosti a kvality pitné vody, omezení zemědělské produkce, nárůst extrémních živelních pohrom atd. Adaptace je možná jen do určité míry, bezpečnější je klimatický rozvrat vůbec nepřipustit.“

   

  "Nová zpráva IPCC potvrzuje, že změna klimatu zvyšuje potenciál ozbrojených konfliktů mezi státy, občanských válek a především regionálních mezietnických konfliktů v nejhůř postižených zemích. Bezpečnost lidí však neohrožuje jen násilí: postupující sucho, neúrody, ničivé bouře a hurikány už teď narušují rozvoj i samotné přežití těch nejzranitelnějších populací." Uvedl PhDr. Libor Stejskal, Ph.D. ze Střediska bezpečnostní politiky FSV UK.

   

  Každé opatření, které dneska odložíme, se v budoucnu prodraží“ varovala Barbora Urbanová, koordinátorka Klimatické koalice. „Nedostatek aktivity ze strany současných politiků nás v budoucnu požene do použití drahých a nevyzkoušených technologií, přitom dneska máme k dispozici bezpečné a dostupné řešení v podobě energetické efektivity a obnovitelných zdrojů.”

   

  -tz hd-

  Sdílet