Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Vznikla Charta Šumavy  Ministerstvo životního prostředí pod vedením ministra Richarda Brabce (ANO 2011) schválilo proti vůli šumavské samosprávy Plán péče, který na dlouhá desetiletí až staletí poškodí šumavskou přírodu, ohrozí výskyt a život chráněných a ohrožených druhů, ohrozí vodohospodářskou funkci šumavské přírody a krajiny, nevratně poškodí tradiční krajinný ráz Šumavy a který nerespektuje kulturní odkaz šumavských předků. 

   

  Obava o budoucnost šumavské přírody, obava o šumavské lesy, jako nenahraditelné složky krajinného prostředí s dopady dalece přesahujícími hranice národního parku a obava o základní demokratické principy nás přivedly k myšlence vytvořit CHARTU ŠUMAVY, kterou předkládáme široké veřejnosti. CHARTA ŠUMAVY nechce suchou a nechce vykácenu Šumavu. Nechce, aby se Šumava stala místem, kde se provádí politicky motivované těžby šumavského lesa a realizuje politický byznys na úkor přírody a jejích obyvatel. CHARTA ŠUMAVY chce šumavský les plný rozmanitého života, život spokojených šumavských obyvatel a spokojené návštěvníky národního parku.

   

   

  CHARTA ŠUMAVY je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat mimo jiné o zlepšení stavu šumavské přírody, ukončení drancování šumavského lesa formou umělých kůrovcových kalamit, na jejímž konci jsou drastické těžby kůrovcového dřeva, záchranu vodního režimu šumavské krajiny, vytvoření podmínek pro plnohodnotný život lidí na Šumavě v souladu s místními přírodními podmínkami, ochranu Šumavy samostatným zákonem, který nastolí jasná a dlouhodobá pravidla a dostupnost poznávání přírodních krás Šumavy pro všechny, kteří mají zájem.

   

  CHARTA ŠUMAVY není organizací, nemá stanovy, stálé orgány a organizačně podmíněné členství. Patří k ní každý, kdo souhlasí s její myšlenkou, účastní se její práce a podporuje ji. CHARTA ŠUMAVY není základnou k politické činnosti a angažovanosti. V problematice Národního parku Šumava povede konstruktivní dialog s politickou a státní mocí. Chce sloužit k obecnému blahu. Věříme, že CHARTA ŠUMAVY přispěje k obnovení stability přírodních, kulturních a sociálních poměrů na Šumavě a k obnově dobrého jména Šumavy.

   

  V rolích prvních mluvčí Charty Šumavy jsou  PhDr. Jan Stráský, Ing. Antonín Schubert a RNDr. Ladislav Havel. Tito mluvčí chartu plnomocně zastupují jak před státními, samosprávními a politickými institucemi, tak i před českou i mezinárodní veřejností.

   

  Další podrobnosti  >>>ZDE<<<

   

  -tz-

   


  Sdílet

  Komentáře   

   
  #3 dvorak 2014-05-11 07:14
  p.Stránský chce zachraňovat Šumavu,to je ironie,coby ministr dopravy chtěl ručit železniční trať Stakonice -Volary,posléze coby ninistr zdravotnictví zrušil Nemocnici Vimperk,jako ředitel NP Šumava kácel na Stacené a prohrál soud.Toto jsou skutečně než výkřiky kdysi všemocné ODS,snad už tomu bude konec.Dvořák
  Citovat
   
   
  #2 Petr Hajner 2014-05-10 04:53
  Dobrý den,
  pokud vím, tak právě pod vedením Jana Stráského probíhala na Šumavě jednoznačně politicky motivovaná těžba a byl realizován politický byznys na úkor přírody a jejích obyvatel.
  Nyní v prohlášení Charty Šumavy čteme, že něco takového Charta nechce. A jedním z prvních mluvčích je právě Jan Stráský.

  Jinými slovy - v momentě, kdy budou u šumavských stromů stát dřevorubci a jejich práci posvětí Stráský a jeho lidé, případně zřejmě kmotři z Hluboké, pak je vše v pořádku...

  Doufám, že bude Šumava chráněna především před praktikami politické, těžařské a developerské lobby. Jan Stráský je nejen v mých očích součástí této lobby.
  Citovat
   
   
  #1 tomas 2014-05-09 09:12
  Smyslem vzniku této charty, jestli to dobře chápu, je protest proti schválenému plánu péče o NP Šumava. Mezi jeho garanty figuruje Jiří Mánek - ředitel správy NP (http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/plan_pece_o_np_sumava_2014_2017/$FILE/OZUOPK-Pl%C3%A1n_p%C3%A9%C4%8De_n%C3%A1vrh-20140428.pdf). Jedním z prvních signatářů charty je opět Jiří Mánek - nyní již jako OSVČ (http://www.chartasumavy.cz/charta/signatari.asp?page=8). Celá řada chartistů (vč. mluvčích) včera protestovala v Horní Plané proti odvolání Jiřího Mánka - autora plánu péče - z postu ředitele správy NP. Toto je již zřejmě nad moje chápání :cry:
  Citovat