Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Anketa "Utečenci"


  Utečenci / Flüchtlingen     

   

  Anketa sumava.eu / hogn.de

   

  Píše se rok 2015 a tento rok bude pravděpodobně symbolizován slovem "utečenec / Flüchtling". Toto téma hýbe takřka celým světem.     

   

       Je známo, že nejstrašnější emocí je "strach". V současnosti můžeme na vlastní oči vidět, co vše "strach" v kombinaci s "předsudky" umí způsobovat. Miliony lidí utíkají, opouští domovy, protože mají strach.

       Strach má ale v současnosti také mnoho podob v Evropě - strach právě z těch lidí, kteří se sami bojí a utíkají. Šířený strach  tak v jakési spirále plodí další a další strach. Nakonec ti, kteří začali  šířit strach a paniku  v Sýrii, zabíjejí lidi nejen doma, ale  například i ve Francii, tedy tam, kam mnozí utečenci míří.

       Jiný "strach" jde ale i z evropského obyvatelstva, které se začíná uchylovat ke zkratkovitým, netolerantním řešením. Nemálo lidí nahlas varuje před tím, co všechno může radikalismus na rozličných úrovních způsobit. Dalo by se říci  - jsme v pasti strachu a předsudků. Jsme v šachu zla.

       Měli bychom se ale dívat dopředu, nebát se. Společnými silami se strachu postavit a předsudky bourat. Proto se hong.de a sumava.eu rozhodli zeptat starostů z obou stran CZ a DE hranice na aktuální otázky "utečenectví".

   

   

   

       I zde ale zapracoval strach. Na české straně volení zástupci lidu neodpověděli - starosta Prachatic Karel Malý, starostka Vimperka Jaroslava Martanová ani starosta Sušice Petr Mottl.  Ukázali strach, ve kterém  strkají alibisticky hlavu do písku. Přinášíme tedy jen odpovědi bavorské strany - která ukazuje transparentnost a především to, že se "nebojí".

   

       Smyslem této přeshraniční ankety nebyla a není kritika. Cíl byl a je pomoci pochopit se navzájem na obou stranách Šumavy.

   

   

  Jednotná politika uprchlíků v celé Evropě, to by dávalo smysl

  Heinz Pollak, starosta obce Waldkirchen

   

  1.  Kolik utečenců je v současné době ve Vašem městě ubytováno? Kde jsou ubytováni? Jsou problémy při integraci?

   Přibližně 65 nezletilých bez rodičů na kolejích a v bývalé odborné škole. Integrace není plánovaná.

   

  2. Jak hodnotíte rozdílné přístupy vlád k “ imigrantské krizi” v Praze, Berlíně a Vídni ?

   Smysluplná by byla jednotná “politika ve vztahu k uprchlíkům” v celé Evropě.

   

  3.  Bavorský les, Šumava a Muhlviertel maji historicky velmi reálnou zkušenost s vyhnanstvím. Myslíte, že je tento faktor pro uvedené oblasti výhodou anebo nevýhodou, ve vztahu k současné “imigrantské krizi” ?

   

      Vyhnání sudetských Němců po druhé světové válce se současnou “uprchlickou krizí” nelze srovnávat.

   

   

  4.  Existuje, nebo je dohodnuta, přeshraniční spolupráce či koordinace, mezi většími městy příhraničního regionu  - Rohrbach, Haslach, Prachatice, Vimperk, Sušice, Freyung, Waldkirchen, Grafenau, Zwiessel , Regen atd ?

        Ne.

   

  5.  Jaký je Váš názor na to, jak  by měla být uvnitř EU vyřešena “uprchlická krize” ?

        Pouze na základě jednotného řešení, na kterém se shodnou všechny členské státy EU.

   

  6.   Mohl byste jmenovat některý  z projektů solidarity ve vašem okolí, v němž by naši čtenáři mohli býti aktivně nápomocní?

         Ne.

   

  7.  Je něco, co byste chtěl Vašim kolegům v úřadech na česko/bavorsko/rakouské straně Šumavy sdělit?

        Ne.

   

  Děkujeme za Vaše odpovědi.

   

   ------------------------------------------------------------------

   

  Zčásti je to jasně neakceptovatelné porušování zákona

  Dr. Olaf Heinrich, starosta obce Freyung

   

  1.  Kolik uprchlíků je v současné době umístěno ve vaší obci? Kde jsou umístěni a jak probíhá jejich integrace?

       24 obyvatel z Eritrey je v centru Freyungu, kolem 350 osob je v Geyersbergu. Integrace uprchlíků z Eritrey probíhá díky ohromnému nasazení dobrovolníků velmi dobře. Integrace osob v bývalé klinice Wolfstein na Geyersbergu není možná - díky velmi krátké době kterou zde uprchlíci stráví.

   

  2.  Jak hodnotíte postoj vlád k problematice uprchlíků v Praze, Berlíně a ve Vídni?

         Pro mě je naprosto nepochopitelné, že sousední země, které patří do Evropské unie, vyjednávají tak rozdílně. Občas se jedná o taková porušení práva, které jsou pro mne neakceptovatelná.  

   

  3.  Bavorský les, Šumava a Muhlviertel maji historicky velmi reálnou zkušenost s vyhnanstvím. Myslíte, že je tento faktor pro uvedené oblasti výhodou anebo nevýhodou, ve vztahu k současné “imigrantské krizi” ?

         Jistě je to výhoda, ač dnešní situaci nelze srovnávat s vyhnáním sudetských Němců po druhé světové válce.  

   

   

  4.   Existuje, nebo je dohodnuta, přeshraniční spolupráce či koordinace, mezi většími městy příhraničního regionu  - Rohrbach, Haslach, Prachatice, Vimperk, Sušice, Freyung, Waldkirchen, Grafenau, Zwiessel , Regen atd ?

        S Rakouskem taková spolupráce navázaná není, s odpovědnými zástupci veřejné správy  ve Vimperku a Českých Budějovicích jsem jednal (opakovaně) teprve minulý měsíc.  

   

   

  5.  Jaký je Váš názor na to, jak  by měla být uvnitř EU vyřešena “uprchlická krize” ?

        Primárně by mělo být skutečné uplatňování platných právních norem. Za druhé, nutně musí plynout peníze z EU na financování uprchlického tábora např. v Turecku. Za třetí, uprchlíkům by měla sloužit kontaktní místa na vnějších hranicích EU, v nichž by se rychle rozhodlo, kdo azyl dostane a kdo ne. To by byl velmi důležitý nástroj.

   

  6.  Mohl byste jmenovat některý  z projektů solidarity ve vašem okolí, v němž by naši čtenáři mohli býti aktivně nápomocní?

        Bavorská televize vysílala již sedm reportáží o obrovském nasazení dobrovolníků ve Freyungu. Mimo to se projevuje  obrovské úsilí o darování oblečení a obuvi potřebným.

   

  7.  Je něco, co byste chtěl Vašim kolegůmv ůřadech na česko/bavorsko/rakouské straně Šumavy sdělit?

       ...

   Děkujeme za Vaše odpovědi.

   

  ----------------------------------------------------------

   

  Německo nemůže zachránit celý svět 

  Franz Wittman, starosta obce Viechtach

   

   1.  Kolik uprchlíků je v současné době umístěno ve vaší obci? Kde jsou umístěni a jak probíhá jejich integrace?

   Teď je ve Viechtachu v Peterově ulici 20 žadatelů o azyl, v penzionu Brandl  jich je 72, kdy z celkového počtu 92 osob je  zhruba  60 uprchlíků z Balkánu; u nich je snaha o integraci horší, protože jeví menší zájem. Zbytek je z válečných oblastí a integruje se velmi dobře. Sedm imigrantů pracuje ve stavebnictví, jedna osoba se učí pekařem, další jako eletrikář, čtyři uprchlíci jsou v zahradní školce a dvě osoby pracují ve firmě Rehau. Všichni se snaží mluvit německy.

   

  2.   Jak hodnotíte postoj vlád k problematice uprchlíků v Praze, Berlíně a ve Vídni?

       Rozdílnou politiku k “uprchlické krizi” hodnotím velmi kriticky. K problému by se měly postavit všechny země EU stejně. Německo nemůže zachraňovat a financovat celý svět. Někde musí být mez.

   

   3Bavorský les, Šumava a Muhlviertel maji historicky velmi reálnou zkušenost s vyhnanstvím. Myslíte, že je tento faktor pro uvedené oblasti výhodou anebo nevýhodou, ve vztahu k současné “imigrantské krizi” ?

        Domnívám se, že by to mohla být výhoda. Bohužel ale okolní další země se k odpovědnosti nehlásí. Především Česká republika ukazuje v tomto případě velmi špatnou tvář. Tím nechci říci, že by Rakousko bylo o mnoho lepší.

   

   4.   Existuje, nebo je dohodnuta, přeshraniční spolupráce či koordinace, mezi většími městy příhraničního regionu  - Rohrbach, Haslach, Prachatice, Vimperk, Sušice, Freyung, Waldkirchen, Grafenau, Zwiessel , Regen atd ?

   

      V tuto chvíli o žádné takové nevím.

   

   

  5.   Jaký je Váš názor na to, jak  by měla být uvnitř EU vyřešena “uprchlická krize” ?

      Musí vzniknout takové společné řešení, v němž ponesou státy stejnou  'zátěž' - podle přepočtu  uprchlíků na počet oyvatel. Problémy se navíc musí řešit rychle přímo v krizových zemích. A tam také poskytovat pomoc. 

   

  6.    Mohl byste jmenovat některý  z projektů solidarity ve vašem okolí, v němž by naši čtenáři mohli býti aktivně nápomocní?

         Kurzy němčiny, péče o žadatele o azyl všeho druhu; ve Viechtachu jsou integrační kurzy, kde se může zapojit a přispět každý zúčastněný.

   

  7.  Je něco, co byste chtěl Vašim kolegům v ůřadech na česko/bavorsko/rakouské straně Šumavy sdělit?

       Aby konečně převzali stejnou odpovědnost jako Bavorsko.

      

     Děkujeme za Vaše odpovědi.

   

  Odmítli odpovědět : 

  Karel Malý, starosta Prachatic

  Ing. Jaroslava Martanová, starostka Vimperka

  Ing. Petr Motl, starosta Sušice

   

   

  MUDr. Marek Matoušek

   www.hogn.de, sumava.eu

  Es kommt teils zu eindeutigen,
  Sdílet