Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • 5 / 2019 Nezaměstnanost

   

   

  Informace o nezaměstnanosti za květen 2019

   

   

   

  V květnu 2019 celkový počet uchazečů o zaměstnání v okresu Prachatice činil 502 osob, tedy 1,5 %.

   

  Volných pracovních míst k tomuto datu bylo 2 391.

   

   

   

  Přehled nezaměstnanosti z územního hlediska - Jihočeský kraj 
  nezamestnanost kveten

   

     

  Zajímavosti:

   

  Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. 5. 2019 v Jihočeském kraji 0,4 uchazeče

  (5. nejnižší počet mezi kraji)

   

   

        Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji byl 1,8 %. V rámci mezikrajského srovnání byl v květnu Jihočeský kraj na druhé pozici. Na první příčce se umístil kraj Pardubický (1,7 %) a naopak nejvyšší podíl uvedl tradičně kraj Moravskoslezský (4,2 %).

   

   

        Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 31. 5. 2019, nejvíce osob s výučním listem. Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 38,6 %. A mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci května 2019 lidé ve věku 55 až 59 let (1 387), kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 16,3 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v Jihočeském kraji 43,3 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 43,4 let).

   

   

   

  Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

  pocet nezamestnan

   

         Ke konci května 2019 nabízely jihočeské úřady práce celkem 19 678 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 2,5 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 16,3 %. Meziroční nárůst lze sledovat ve všech okresech kraje. Nejzřetelněji se nárůst projevil v okrese Tábor, kde počet volných pracovních míst meziročně vzrostl o 38,0 %

   

   

         Podíl nezaměstnaných osob dosáhl na konci května 2019 v České republice hodnoty 2,6 %.

   

   

  Zdroj: www.czso.cz, www.mpsv.cz

  Sdílet