Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • 9 / 2019 Nezaměstnanost

   

   

  Informace o nezaměstnanosti za září 2019

   

   

   

  V září 2019 celkový počet uchazečů o zaměstnání v okresu Prachatice činil 626 osob, tedy 1,5 %.

   

   

  Volných pracovních míst k tomuto datu bylo 2 202.

   

   

   

  Přehled nezaměstnanosti z územního hlediska - Jihočeský kraj 


  nezam

   

   Pro srovnání : 

   

   

  Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 9. 2019

   

   

  nezam1

   

   

        Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. září 2019 v Jihočeském kraji 0,4 uchazeče
  (5. nejnižší počet mezi kraji).

   

   

         V porovnání s předchozím rokem je patrné snížení (k 30. 9. 2018 – 0,5 uchazeče o zaměstnání na jedno volné pracovní místo). V mezikrajském srovnání bylo v září 2019 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (2,0), naopak nejméně uchazečů o práci bylo evidováno v Plzeňském kraji (0,2).

   


   

   

         Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly v tomto měsíci opět ženy. Ty se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podílely 55,9 %. Nicméně došlo k meziměsíčnímu snížení počtu žen o 2,6 procentního bodu (p. b.). V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Jindřichův Hradec (57,8 %), nejnižší v okrese Prachatice (52,4 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

   

   


   

   

         Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 7,1 % a lidé se zdravotním postižením 18,4 %.

   


   

  Zdroj: czso.cz 

  Sdílet