Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • 08 / 2020 Nezaměstnanost

   

   

   

  Informace o nezaměstnanosti za srpen 2020

   

   

   

  V měsíci srpnu 2020 celkový počet uchazečů o zaměstnání v okresu Prachatice činil 862 osob, tedy 2,1 %.

   

   

  Volných pracovních míst k tomuto datu bylo 2 138.

   

        

  Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 31. srpnu 2020 mírný meziměsíční pokles počtu uchazečů (o 2,6 %), přičemž počet volných pracovních míst se zvýšil o 3,6 %. V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce srpna na úřadech práce evidováno celkem 12 384 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,8 % a byl mezi kraji druhý nejnižší.

   

   

  nezam

   

   


   

  Pro srovnání : 

   

   

  Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. pololetí 2020 meziročně o 1 140 Kč.

   

  mzdy

   

   

   


   

   

   

  rozpeti mezd

    (kliknutím na obrázek se zobrazí celá tabulka)

   

   

   


   

   

   

   median dle pohlavi

   

   


   

   

  Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2019 a 2020

   

   

  pohyb obyvatl

   

   

         Živě se v kraji narodilo 3 175 dětí , z toho 1 597 chlapců. Proti stejnému období minulého roku to bylo o 220 dětí méně. S relativní hodnotou porodnosti 9,9 ‰, která byla nižší než republikový průměr (10,1 ‰) se Jihočeský kraj řadí na deváté místo mezi kraji. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okrese České Budějovice (11,0 ‰), nejnižší pak v okrese Prachatice (8,3 ‰). Jako první v pořadí se narodila téměř polovina dětí (47,0 %), druhorozených bylo 37,6 % a zbylých 15,4 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. Podíl dětí narozených mimo uzavřené manželství se v porovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšil o 2,4 procentního bodu a měl hodnotu 50,7 %.

   

         V 1. pololetí 2020 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 3 063 osob, o 578 osob méně než ve stejném období minulého roku. Počet vystěhovalých osob byl o 26 osob vyšší než počet přistěhovalých.

   

   

   

  Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. pololetí 2020

   

   

  pohybb

   

   


   

   

   

  Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje v měsících 2. čtvrtletí v letech 2012 až 2020

   

   

  rezidenti

   

   

         Ve 2. čtvrtletí 2020 se návštěvnost ubytovacích zařízení v kraji propadla. Počet hostů, kteří se ve 2. čtvrtletí 2020 ubytovali v hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje, byl ve srovnání se stejným obdobím minulého roku podle předběžných výsledků o 75,8 % nižší, počet jejich přenocování se snížil o 71,2 %.

   

         Omezení cestování, uzavření hranic a ubytovacích zařízení v souvislosti s koronavirovou krizí vyvolaly propad návštěvnosti. Na úbytku zahraničních hostů kraje se největší měrou podíleli klienti z Asie, kterých oproti loňským 94 tis. letos přijelo rovných 100, tedy pouhé 1 ‰ loňského počtu.

   

   

   


   

   

   Ekonomické ukazatele 

   

  ekonom

   

   


   

  Zdroj : czso, ctk, mfcr, mpsv

   

  Sdílet