Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • 09 / 2020 Nezaměstnanost

   

   

   

  Informace o nezaměstnanosti za září 2020

   

   

   

  V měsíci září 2020 celkový počet uchazečů o zaměstnání v okresu Prachatice činil 850 osob, tedy 2,1 %.

   

   

  Volných pracovních míst k tomuto datu bylo 1 743.

   

   

  Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 30. září 2020 mírný meziměsíční pokles počtu uchazečů (- 2,0 %), přičemž počet volných pracovních míst se snížil o 3,2 %. V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce září na úřadech práce evidováno celkem 12 133 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,7 % a byl mezi kraji druhý nejnižší.

   

   

  mapanezam

   

   

   


   

  Pro srovnání : 

   

   

  Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1.pololetí 2020

   pocetoby

   

         Na konci června 2020 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 643 747 obyvatel, z tohoto počtu 325 616 žen, tedy 50,6 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel snížil o 336 osob. Toto snížení počtu obyvatel kraje ovlivnila především záporná přirozená měna obyvatelstva, ale i nepříznivý migrační vývoj.

   

   


   

   Propad HDP

         Vývoj v české ekonomice ve 2. čtvrtletí 2020 byl charakterizován nejhlubším propadem hospodářského výkonu v historii samostatné ČR. Reálný hrubý domácí produkt očištěný o sezónní a kalendářní vlivy mezičtvrtletně klesl o 8,7 %, meziročně o 11,0 %. V mezinárodním porovnání jde přesto o poměrně příznivý výsledek, když HDP v eurozóně meziročně propadl o 14,7 %.

   

         Na straně užití byl nejvýraznějším faktorem propadu příspěvek zahraničního obchodu ve výši −5,1 p. b. U vývozu zboží a služeb, který se snížil o 23,1 %, se projevilo přerušení dodavatelských vztahů, nízká poptávka hlavních obchodních partnerů i propad exportní výkonnosti. Dovoz, jehož pokles dosáhl 18,4 %, byl limitován domácí poptávkou i poptávkou exportérů po vstupech.

   

         V rámci domácího užití bylo nejvýznamnější snížení spotřeby domácností o 7,3 %. Na vině byl jak pokles reálných mezd a nejspíše i některých dalších složek disponibilního důchodu, tak i nemožnost realizovat během trvání restriktivních opatření výdaje na některé druhy zboží a zejména služeb.

   

   


   

   

  Saldo státního rozpočtu za měsíc září 2020

   

         Tendence zpomalování tempa propadů hospodaření státního rozpočtu pokračovala i v září. V jeho průběhu se deficit rozpočtu prohloubil o 22,4 mld. Kč, tedy o 16,8 mld. Kč více než během září loňského roku.

   

  saldo

   


   

   

   

  Index Burzy cenných papírů Praha

   

         Index PX je oficiálním cenovým indexem Burzy cenných papírů Praha. Jedná se o cenový index s váženým poměrem nejlikvidnějších akcií. Nejvýrazněji ztrácely akcie pojišťovací skupiny VIG a softwarové společnosti Avast.

   

  px

   

   

   


   

   

   

  Vývoj nominálního kurzu EUR a USD

  nomkurz

   

   

   

   


   

   

   

   Nejnovější ekonomické údaje

   

  hodnoty

   

      

  Zdroj : czso, ctk, mfcr, mpsv

  Sdílet