Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Prostor Vimperk - rok 2016 progresivnější a masivnější


  První lednové dny definitivně uzavřely rok 2015. Pro mnohé se nový rok začal odehrávat ve znamení začátků, pro další je to "jen" pokračování v tom, co se v roce předchozím podařilo, vybudovalo, rozjelo. To platí o firmách, podnicích, podnikatelích, stejně jako o zájmových organizacích, spolcích i klubech. Ale co se vlastně v loňském roce v našem regionu doopravdy podařilo a co je teprve na začátku? K čemu si připíšeme mínus a co nás obohatilo? Ptáme se těch, jejichž působení nás ovlivňuje především, ať už jde o veřejnou správu, komerční podnikatelskou sféru, nebo kulturně-umělecké a sportovní zázemí.

   

   


  Úspěšné vimperské firmy a společnosti přináší svoji bilanci. 

   

   

  Prostor města, z. s. (Prostor Vimperk, Prostor Prachatice)

   

  Prostor města, z. s. je spolek sdružující občanské iniciativy Prostor Prachatice a Prostor Vimperk, jejichž úkolem je zvyšování povědomí o významu architektury, urbanismu a městského plánování. Spolek je projevem občanské zodpovědnosti lidí, kterým záleží na kvalitách vystavěného prostředí měst Prachatice a Vimperk a jejich okolní volné krajiny.

   

  Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, jehož smyslem je zvyšování povědomí o významu architektury a městského plánování v Prachaticích a ve Vimperku.

   

  Co se vám (vaší společnosti/instituci) podařilo v uplynulém roce?

   

  Na sklonku roku 2015 jsme se stali spolkem Prostor města, z. s. I když se spolek institucionalizoval poměrně nedávno, již delší dobu se snažíme popularizovat architekturu, a to formou přednášek, workshopů, článků v místním tisku či na portálech sociálních sítí. Touto iniciativou bychom rádi přispěli k vyššímu povědomí o architektuře, které by se mělo přetavit na vyšší nároky obyvatel na prostředí měst, poněvadž špatné povědomí a kulturní stav společnosti je jednou z hlavních příčin toho, jak naše města vypadají. Stále těžíme z kvalitních staveb, které nám zde zanechala historie, ale městu či vesnici v současné době nepřidáváme soudobou kultivovanou architekturu a nové promyšlené urbanistické celky.

   

  Minulý rok se nám podařilo uspořádat několik přednášek s architekty a historiky celorepublikového měřítka, kteří do jisté míry nastartovali tolik potřebnou diskuzi na toto téma. Dále jsme v rámci projektu Architekti ve škole uspořádali workshop pro děti prachatického a vimperského gymnázia.

   

  Jako zásadní však považujeme připomínkovat takové koncepční materiály jako jsou územní či strategický plán města. Většinou tyto materiály bývají formálními dokumenty, které slouží pouze k získávání bodů pro přidělení dotací a k vypořádávání individuálních potřeb obyvatel či skupin na úkor kvalitativního a koncepčního rozvoje města jako celku. Tedy snažíme se navázat spolupráci se samosprávou města a být tak prostředníkem mezi městem a odbornou veřejností. Snažíme se také informovat o tendencích, které se odehrávají nejen v ČR, ale i v zahraničí.

   

  Vypozorovali jsme vyšší zájem veřejnosti o stavby doby minulé, na které jsme cílili i pří Dni architektury ve Vimperku a v Prachaticích. Tedy cílem roku 2015 bylo nastartovat diskuzi na téma architektura a urbanismus a čím jiným začít než-li historií, jejíž odkrytí a historické vazby jsou důležité pro pochopení současného stavu.

   

   

  Čím navážete na předchozí rok - jaká vylepšení, aktivity a projekty plánujete letos?

   

  Pokud se vše povede, jak plánujeme, rok 2016 bude o poznání progresivnější a masivnější co do počtu a kvality přednášek, workshopů a happeningů. Tedy chceme kontinuálně navázat na rok minulý a to ucelenější formou, místem pořádání a propojením s místní samosprávou.

   

  Za zmínku například stojí připravované pásmo přednášek NEJEN ARCHITEKTI O ARCHITEKTUŘE, které se bude odehrávat v dlouhodobě opuštěných nevyužitých a nevyužívaných prostorách města, většinou historického a průmyslového charakteru. Samotné tematické přednášky budou vesměs řešit aktuální problémy a záměry ve městě. Rádi bychom tímto upozornili na velké územní rezervy města a prázdné budovy a na druhé straně enormní expanzi měst do volné krajiny, která zásadně mění obraz a fungování města jako takového.

   

  Pracujeme také na novém webu, který by měl být interaktivní, přehledný a měl by dávat ucelený obrázek o našem městě.

   

  Dále bychom se rádi zúčastnili celorepublikových a celosvětových zaběhlých událostí, jako jsou například Den architektury, Restaurant day, Pechakuchanight či Zažij město jinak...

   

   

  Jak vidíte vaši firmu (společnost, organizaci...) na konci roku 2016? Čeho, jakého cíle, byste rádi dosáhli?

   

  Rádi bychom se dočkali kvalitní soudobé architektury ve veřejném prostoru na území Prachatic a Vimperka. Rádi bychom, aby se veřejné zakázky soutěžily formou architektonické soutěže, která zohledňuje především kvalitu namísto nejnižší nabídkové ceny a umožňuje odbornou oponenturu předložených návrhů. Rádi bychom, aby se o architektuře více mluvilo a dospělo se ke stavu veřejné podpory a potřeby kultivovaného prostředí. Rádi bychom, aby městská samospráva vytvářela podmínky pro vyšší participaci veřejnosti dlouhodobějšího charakteru ve věcech veřejných, namísto jednorázových veřejných projednání, kde se většinou prezentuje již hotový projekt.

   

  O nadcházejících událostech vás budeme informovat na FB či formou newsletterů.

   

   

  Za Prostor Vimperk

  Karel Harazim

   

   

  Děkujeme za odpovědi, přejeme hodně štěstí na cestě za vašimi plány a po celý rok příznivé klima a dobré zprávy.

  (red)  ____________________________________________________________________________________________

   

   

       

   

   

   

  Vaše reakce, připomínky, komentáře, náměty a podněty k daným tématům můžete redakci zasílat na:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

  Sdílet